Artykuły prasowe

Mormońska kampania wielkanocna przypomina, że Jezus Chrystus „zawsze jest blisko”.

23 marca br., w piątek, Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich rozpocznie kampanię wielkanocną, która jest skupiona na Chrystusie. Zamierzeniem kampanii pt. „On zawsze jest blisko” jest dotarcie do milionów odbiorców poprzez media społecznościowe, karty pocztowe oraz strony internetowe.

Kampania stawia pytanie: Kiedy Zbawiciel był blisko ciebie? Film dostępny w 23 językach ukazuje mormonów z całej Europy mówiących o tym, kiedy Jezus Chrystus był blisko nich, w chwilach smutku i radości.  Hasztag #OnZawszeJestBlisko jest głównym elementem tej kampanii.

Paul V. Johnson, Prezydent Obszaru Europy Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich, tak wyraził się o nadchodzącej kampanii poświęconej Wielkanocy: „Mamy nadzieję, że do naszych braci i sióstr dotrze przesłanie wiecznej misji Chrystusa i fakt, że bez względu na to, kim jesteśmy i gdzie mieszkamy, On zawsze jest blisko”.

„Wielką satysfakcją napełnia fakt, że ostatnia kampania bożonarodzeniowa, wyprodukowana przez Obszar Europy, dotarła do 17 milionów ludzi, osiągając 6 milionów wyświetleń i 0,5 miliona reakcji na stronach Facebooka. A czym jest Boże Narodzenie bez Wielkanocy?”, powiedział Brian Cordray, Dyrektor ds. publikacji w Obszarze Europy.

Obszar Europy Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich obejmuje ponad 40 państw i rozciąga się od krajów skandynawskich po Hiszpanię i Wyspy Zielonego Przylądka.

Producentka Mediów Cyfrowych dla Obszaru Europy, Rita Somfai, powiedziała: „Mamy nadzieję, że dzięki tej kampanii, ludzie przypomną sobie te chwile, kiedy odczuwali obecność Zbawcy i niebiańską pomoc”.

Kampania ma na celu zachęcić osoby wierzące w Chrystusa do nawiązania bliższych relacji z innymi ludźmi na kanwie dyskusji o tym, kiedy Zbawiciel był blisko nich w ich życiu.

Brian Cordray dodaje: „Mamy nadzieję, że ta kampania pokaże, że zadośćuczynienie Pana zbliżyło Go do naszego życia i że On jest blisko nas”.

Kampania będzie trwała przez 10 dni. Więcej informacji o tym, jak włączyć się w jej przebieg, będzie można znaleźć [tutaj] 23 marca lub poprzez lokalne kongregacje Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.