Artykuły prasowe

Mormoni pomagają uchodźcom

Mormoni w Europie, przy wsparciu siedziby głównej Kościoła w Stanach Zjednoczonych, zwiększają wysiłki, aby pomóc uchodźcom uciekającym do Europy.

Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich — bo tak brzmi oficjalna nazwa kościoła „mormonów” — zapewnia pomoc uchodźcom na Bliskim Wschodzie przez ponad dekadę, przekazując uchodźcom w Jordanii, Libanie, Turcji i Syrii setki tysiące koców, odzież, niezbędne środki medyczne, żywność oraz inne środki. 

Starszy Patrick Kearon, który wraz ze swymi dwoma doradcami przewodzi Kościołowi w Europie liczącemu pół miliona członków, powiedział, że w odpowiedzi na kryzys w Europie Kościół zobowiązał się do przekazania kolejnych 4 milionów 600 tysięcy euro (5 milionów USD) na natychmiastową pomoc dla wysiedlonych rodzin. A nie jest to koniec pomocy.

„Wciąż jesteśmy poruszeni, podobnie jak wielu innych ludzi, historiami i widokiem tych, którzy walczą o podstawowe produkty, takie jak żywność, woda czy o tymczasowe schronienie — powiedział. Stracili tak wiele”.

Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przekaże część funduszy znanym organizacjom pozarządowym, w tym Wysokiemu Komisarzowi Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców, UNICEF-owi, Catholic Charities (Katolickiej Organizacji Humanitarnej), International Medical Corps (Międzynarodowym Służbom Medycznym) oraz Physicians for Human Rights (Lekarzom na rzecz Praw Człowieka). Pozostałe fundusze przekazane będą miejscowym władzom samorządowym i organizacjom państwowym zaangażowanym w pomoc uchodźcom.

„Kościół pomagał i wciąż będzie pomagać tym, którzy są wysiedleni i bezdomni w strefach wojennych lub znajdują się w sąsiednich krajach, do których uciekli” — powiedziała Sharon Eubank, dyrektor Kościelnych Służb Humanitarnych. Od 1985 roku Kościół zapewnia pomoc i współpracę przy projektach humanitarnych bez względu na narodowość czy wyznanie osób ją przyjmujących.

Wspólnie z wieloma innymi osobami i instytucjami w całej Europie poszczególne kongregacje mormońskie również odpowiadają na apel o pomoc w związku z kryzysem uchodźców, powiedział Starszy Kearon.

W Szkocji ponad 2 tysiące osób połączyły siły, wysyłając odzież, koce i inne niezbędne rzeczy tym, którzy uciekają, pokonując wiele granic. Święci w dniach ostatnich wraz z innymi grupami pod kierunkiem zespołu humanitarnego z Dumfries i Galloway na rzecz uchodźców gromadzili potrzebne środki w miejscowym mormońskim kościele, który był jednym z trzydziestu miejsc zbiórki.

W Niemczech kilka monachijskich kongregacji połączyło swe siły, by pomagać w miejscowym schronisku dla uchodźców poprzez stawianie ścianek działowych, sortowanie ofiarowanej odzieży oraz dostarczenie 170 zestawów produktów higienicznych, batoników zbożowych, zestawów do rysowania i przytulanek. Przez cały rok kongregacja z Darmstadt współpracuje z kilkoma miejscowymi organizacjami charytatywnymi, aby pomóc przy dystrybucji odzieży, mebli i innych dóbr dla uchodźców.

W Huddersfield w Anglii członkowie Kościoła stanowią główną część ruchu społecznego skupionego na zbieraniu, sortowaniu, układaniu i pakowaniu odzieży do wysyłki.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.