Mormon Newsroom
Artykuły prasowe

Młodzi niezamężni i nieżonaci członkowie oraz sympatycy Kościoła gromadzą się na międzynarodowej konferencji

Ponad setka młodych dorosłych stanu wolnego (MDSW) — członków oraz sympatyków — Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich z całej środkowej i wschodniej Europy zebrała się na cztery dni, od 10 do 14 lipca, w otoczeniu pięknego wiejskiego krajobrazu województwa Vysočina w Czechach. Okazją była konferencja poświęcona stawaniu się lepszymi naśladowcami Jezusa Chrystusa.

Uczestnicy ze Słowacji, Węgier, Czech, Niemiec, Polski, Austrii, Szwajcarii, Słowenii, Chorwacji i Rumunii przez cztery dni uczestniczyli w lekcjach Kościelnego Instytutu religii oraz uroczystych spotkaniach, warsztatach, zajęciach sportowych i innych atrakcjach na świeżym powietrzu, wieńcząc każdy dzień spotkaniem tanecznym.

 

Tematyka konferencji dotyczyła naśladowania Jezusa Chrystusa, dlatego główny nacisk położono na służbę. Młodzi dorośli stanu wolnego (MDSW) wspólnie złożyli ponad 1000 zestawów higienicznych, z których każdy zawierał mydło, szczoteczkę i pastę do zębów, szczotki, grzebienie i chusteczki. Zestawy zostaną przekazane poprzez Służby Charytatywne ŚwDO, kościelną organizację pomocy humanitarnej, społecznościom romskim we wschodniej Słowacji, którym brakuje bieżącej wody oraz urządzeń sanitarnych.

Młodzi dorośli członkowie Kościoła odwiedzili także pobliski dom seniora, gdzie malowali płoty, altanę oraz plewili ogródek znajdujący się na terenie posesji.

Agnieszka Ilnicka (25) z Warszawy powiedziała: „Projekt służby był świetny. Miał ważny cel. Możemy pokazywać innym ludziom — nawet jeśli nie są członkami naszego Kościoła — jak osiągnąć samowystarczalność. Wszyscy możemy być narzędziami w rękach Pana, chociaż nie posługujemy się tym samym językiem”.

„Projekt służby będzie moim najlepszym wspomnieniem. To robiło wrażenie. Czułem się, jakbym był w środku ula. Nasze dzieciaki były jak pszczoły. Były wszędzie! To było bardzo dobrze zorganizowane”, mówił Jiří Ambrož, jeden z organizatorów konferencji. Powiedział też: „Nasz komitet omawiał cel tej konferencji. Zgadzaliśmy się co do tego, że chcemy pomóc MDSW zbliżyć się do Chrystusa. Chcieliśmy stworzyć warunki, w których uczestnicy otrzymaliby osobiste objawienia i zbliżyliby się do Zbawiciela. Chcieliśmy także, by poznali innych ludzi, by mieli sensowną rozrywkę!”.

MDSW uczestniczyli również w warsztatach szkoleniowych na temat lepszego wykorzystywania mediów społecznościowych do głoszenia ewangelii, na temat programu BYU Pathway Connect, a także nowego programu samowystarczalności, promowanego przez Kościół.

Tamas Furko (21) z Budapesztu powiedział: „Uwielbiam ten wielokulturowy aspekt. Uwielbiam być otoczony rówieśnikami z różnych krajów. Możemy się bardzo wiele nauczyć od drugiej osoby i to daje mi radość. Składanie zestawów higienicznych było moją ulubioną częścią. Przypominało mi to obraz przedstawiający Chrystusa klęczącego obok kobiety. Mogłem wyobrazić sobie siebie klęczącego jak Chrystus w tamtej sytuacji. Jestem wdzięczny za to, że mogę pomagać ludziom, którym się nie szczęści. Ten rodzaj zajęć ma doniosłe znaczenie i zbliża nas do Zbawiciela i do Boga”.

Starszy Wolfgang Pilz, Siedemdziesiąty Obszaru Europy Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich, był głównym mówcą na tej konferencji i spędził ją całą wśród MDSW. Powiedział: „Poruszył mnie widok grupy tak zjednoczonej i składającej się z tak wielu narodowości. Mówią różnymi językami, ale byłem zdumiony, jak dobrze sobie radzili, przechodząc na jeden wspólny język tej konferencji.

Wielu z nich ma za sobą służbę misjonarską, a spora liczba przygotowuje się do niej, nawet mimo krótkotrwałego członkostwa w Kościele lub braku wsparcia rodziny. Tak wielu z nich wyróżnia się w swojej społeczności i ma głębokie pragnienie pozostawania blisko Zbawiciela i życia zgodnie z przykazaniami.

To przyszłość Kościoła, która jest w dobrych rękach! Widzę przyszłych biskupów, przywódczynie Stowarzyszenia Pomocy i prezydentów palików. Ci ludzie są najlepszym przykładem przypowieści opowiedzianej przez Jezusa (Ew. Mateusza 20) o pracownikach, którzy zostali najęci do pracy w winnicy pod koniec dnia. Oni są powołani pod koniec dnia i naprawdę są znakomici!”.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.