Artykuły prasowe

Misjonarze mają teraz więcej możliwości kontaktowania się z rodziną

Pierwsze Prezydium dąży do tego, by rodzina misjonarza była bardziej zaangażowana w jego służbę

Pierwsze Prezydium Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich ogłosiło aktualizację wytycznych dotyczących kontaktów pomiędzy pełnoetatowym misjonarzem a jego rodziną.

Ogłoszenie obowiązujące od zaraz: misjonarze mogą kontaktować się ze swoją rodziną raz w tygodniu w ciągu dnia przygotowań poprzez listy i e-maile, a także wiadomości SMS, komunikatory internetowe, telefonicznie lub wideorozmowę. Poprzednio misjonarze mogli kontaktować się jedynie listownie lub e-mailowo.

 

„Regularny kontakt z rodziną jest ważną częścią służby misjonarskiej”, oświadczyło Pierwsze Prezydium. „Ważnym celem tej zmiany jest zachęcenie rodzin do większego zaangażowania się w wysiłki podejmowane przez misjonarza oraz większe zainteresowanie zdobywanym przez niego doświadczeniem”.

Zgodnie z nowymi wytycznymi misjonarze powinni sami decydować o długości rozmów telefonicznych i wideorozmów, mając na względzie swoich towarzyszy misyjnych. Dodatkowo, aby misjonarze nie byli rozkojarzeni podczas wykonywania swoich obowiązków, rodziny są proszone o nienawiązywanie połączeń telefonicznych lub czatów, ale o czekanie na kontakt ze strony misjonarza w dniu przygotowań. Jeżeli rodzice misjonarza mieszkają w różnych miejscach, ten może kontaktować się z każdym z nich oddzielnie.

Korzystając z zaawansowanej techniki, powinno się minimalizować koszty połączeń lub ich całkowicie unikać. W miejscach, gdzie rodzina lub misjonarz nie ma dostępu do komputera lub telefonu, misjonarze powinni korzystać z dotychczasowych środków komunikacji.

„Zachęcamy misjonarzy do kontaktowania się z rodziną raz w tygodniu w taki sposób, jaki wybiorą, spośród zalecanych”, powiedział Starszy Dieter F. Uchtdorf, członek Kworum Dwunastu Apostołów i przewodniczący Misjonarskiej Rady Wykonawczej. „To może zależeć od warunków, lokalizacji i zadań wyznaczonych na dany tydzień. Nie oczekuje się, że wszyscy misjonarze będą rozmawiać lub prowadzić wideorozmowę ze swoimi rodzicami raz w tygodniu. Częstotliwość kontaktów będzie zależeć od misjonarza, od jego decyzji dotyczącej tego, co będzie dla niego najlepsze”.

Ponadto misjonarze są zachęcani do kontaktów z rodziną w wyjątkowych okazjach, takich jak święta Bożego Narodzenia, Dzień Matki, Dzień Ojca, urodziny rodziców lub inne święta ważne w kulturze ich kraju.

Starszy Uchtdorf powiedział, że nowe wytyczne przynoszą dodatkowe korzyści uwzględniające różne warunki rodzinne, jednocześnie dając możliwość uzyskania wsparcia tym misjonarzom, którzy mogą odnieść pożytek z częstszych kontaktów z rodziną w domu.

Aktualnie ponad 65 tys. misjonarzy służy na całym świecie w różnych krajach, pośród różnych kultur, reprezentując Jezusa Chrystusa. W pełnoetatowej służbie studiują ewangelię i uczą jej zasad osoby zainteresowane, które, przestrzegając ich, mogą zmienić swoje życie. Młodzi mężczyźni służą przez 24 miesiące, zaczynając w wieku 18 lat, a młode kobiety mogą służyć przez 18 miesięcy, zaczynając w wieku 19 lat. Zdobywają wówczas cenne życiowe doświadczenie, dając wiele z siebie i służąc innym.

„Kochamy misjonarzy i wiemy, że Pan docenia ich bezinteresowną służbę”, powiedział Starszy Uchtdorf. „Ciągle staramy się znaleźć jak najlepsze sposoby na to, by wspierać i wspomagać ich oraz ich rodziny podczas pełnionej przez nich służby”.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.