Artykuły prasowe

Miejcie zamysł ducha — zalecają mówcy na ogólnoświatowej konferencji świętych w dniach ostatnich

Gdy będziecie podejmować decyzje, mając zamysł ducha i stawiając Jezusa Chrystusa na pierwszym miejscu, odnajdziecie drogę do radosnego życia, powiedział Prezydent Russell M. Nelson w nagranym uprzednio filmie wyświetlonym dla słuchaczy na całym świecie podczas końcowej sesji dwudniowej konferencji odbywającej się 30 września i 1 października 2023 r. w Salt Lake City w stanie Utah w USA.

„Gdy będziecie myśleć celestialnie, zobaczycie próby i przeciwieństwa w nowym świetle”, dodał Prezydent Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich, który niedawno obchodził 99. urodziny. Myślenie celestialne odmieni serce i sprawi, że będziemy modlić się z większą szczerością, powiedział. Z powodu urazu mięśnia Prezydent brał udział w konferencji zdalnie, a nie osobiście.

Konferencja generalna to ogólnoświatowe zgromadzenie Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich. Dwa razy do roku w czasie pierwszego weekendu kwietnia i października przywódcy kościelni z całego świata przemawiają o Jezusie Chrystusie i Jego ewangelii. Osoby wszystkich wyznań, przekonań i środowisk z całego świata są zaproszone do obejrzenia, wysłuchania i do uczestnictwa w tym wydarzeniu.

Pochodzący z Niemiec Starszy Dieter F. Uchtdorf, Starszy Alan T. Phillips z Wielkiej Brytanii oraz urodzony we Francji Starszy Christophe G. Giraud-Carrier byli jednymi z mówców tej konferencji. Inni przemawiający pochodzili z Argentyny, Brazylii, Gwatemali, Korei, Nowej Zelandii oraz Stanów Zjednoczonych.

Podczas swojego wystąpienia Starszy Uchtdorf z Kworum Dwunastu Apostołów odniósł się do przypowieści o synu marnotrawnym. W tej biblijnej historii, opowiedzianej najpierw przez Jezusa Chrystusa, zbuntowany syn opuszcza dom i roztrwania swój majątek. Gdy powraca do domu, jego ojciec wybacza mu i przyjmuje z otwartymi ramionami.

Starszy Uchtdorf zwrócił się do osób, które oddaliły się od swojej wiary. Obiecał im, że w momencie, gdy zdecydują się powrócić i iść ścieżką Jezusa Chrystusa, Jego moc będzie częścią ich życia i zmieni ich.

„To, jak traktujemy się nawzajem, naprawdę ma znaczenie”, powiedział Starszy Phillips. Zachęcał słuchaczy do pomocy osobom, które mają problemy we własnej rodzinie, kongregacji lub lokalnej społeczności. Troska o potrzebujących może także oznaczać staranie się, aby nieść ulgę w cierpieniu ludziom żyjącym w skrajnej nędzy lub ludziom, którzy są siłą wysiedleni z powodu prześladowań, konfliktów i przemocy.

W czasie swojego pierwszego wygłoszonego na konferencji generalnej przemówienia Starszy Giraud-Carrier powiedział, że ludzie mogą wychowywać się w różnych kulturach, pochodzić z różnych warstw społeczno-ekonomicznych, a ich doczesne dziedzictwo, łącznie z narodowością, kolorem skóry, preferencjami żywności, orientacją polityczną itp. mogą bardzo się różnić. Jednak jesteśmy Jego dziećmi, wszyscy, bez wyjątku, powiedział.

Starszy Alexander Dushku został poparty podczas tej konferencji jako Siedemdziesiąty Przedstawiciel Władz Generalnych. Podczas sesji dla przywódców w ramach konferencji generalnej dwóch nowych Siedemdziesiątych Obszaru zostało popartych, a dwóch innych odwołanych.

Na zakończenie konferencji Prezydent Nelson zapowiedział budowę 20 nowych świątyń w Afryce, Azji, Ameryce Łacińskiej, Stanach Zjednoczonych i w Oceanii. Święci w dniach ostatnich uważają świątynie za domy Boga — miejsca świętości i pokoju, oddzielone od codziennych spraw tego świata. Są one inne od tysięcy zwykłych kaplic i domów spotkań na całym świecie, w których odbywają się spotkania niedzielne.

Oprawę muzyczną konferencji zapewniły różne chóry, w tym chór Tabernacle Choir at Temple Square. Dyrygował Mack Wilberg i Ryan Murphy, przy organach zasiedli Andrew Unsworth i Richard Elliott.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.