Artykuły prasowe

Międzywyznaniowe działania na rzecz ponad 150 potrzebujących rodzin i osób starszych

Służby charytatywne świętych w dniach ostatnich oraz Adwentyści Dnia Siódmego wspólnie kupują i dostarczają posiłki

Pandemia COVID-19 zwiększyła potrzebę przeciwdziałania groźbie głodu wśród biednych mieszkańców Republiki Zielonego Przylądka. To zarówno rozległa jak i pilna potrzeba. W lutym 2021 r. dwie organizacje dobroczynne połączyły swe siły, aby temu zaradzić.

CaboVerde_InterfaithProject01
CaboVerde_InterfaithProject01
Wolontariusze w Prai pomagają przy pakowaniu żywności i zaopatrzenia2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.

The Community Association for Development of Pensamento (ACDP) [Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wspólnoty Pensamento] zapewnia w swojej placówce w Republice Zielonego Przylądka żywność i usługi osobom starszym.  Gdy pandemia zmusiła organizację do zamknięcia działalności, działacze chcieli dostarczać żywność do domów. Ich prośba o pomoc spotkała się z dotacją Służb charytatywnych świętych w dniach ostatnich (LDSC), które pomagały w zakupie i dostarczaniu trzymiesięcznego zapasu żywności i zaopatrzenia siedemdziesięciu dużym rodzinom w Prai. Skorzystało z tego ponad 400 potrzebujących osób.

„LDSC zdecydowało się na współpracę z ACDP, ponieważ czuliśmy, że służą najbardziej bezbronnej i poszkodowanej części mieszkańców, szczególnie osobom starszym i matkom z małymi dziećmi”, powiedział Lucilino Mendonca, przedstawiciel ds. pomocy wzajemnej i samowystarczalności Służb charytatywnych świętych w dniach ostatnich.

CaboVerde_Interfaith_02
CaboVerde_Interfaith_02
Służby charytatywne świętych w dniach ostatnich oraz Kościół Adwentystów Dnia Siódmego łączą siły, aby nieść pomoc.2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.

Wkrótce potem LDSC współpracowało z Kościołem Adwentystów Dnia Siódmego (SDA) na szczycie góry Monte Vermelho. Celem było dostarczenie koszy z jedzeniem pięćdziesięciu — a potem jeszcze czterdziestu — potrzebującym rodzinom. Kosze z jedzeniem zostały doręczone z pomocą młodych dorosłych i misjonarzy z kongregacji w Prai. Noemy Lopes, młoda dorosła, która pomagała przy tej dystrybucji, skomentowała: „To było dla mnie wspaniałe doświadczenie, bo mogłam wykorzystać swój czas, aby wnieść błogosławieństwa w życie innych ludzi”.

Przywódcy grup świadczących służbę humanitarną z obu Kościołów byli obecni w marcu 2021 roku na ceremonii wieńczącej współpracę  Roseveltt Teixeira, Prezydent kongregacji w Prai, powiedział, że „ten dar ukazuje, w co wierzymy. Jako członkowie Kościoła podążamy za Jezusem Chrystusem, okazując posłuszeństwo drugiemu wielkiemu przykazaniu, aby służyć bliźnim”. Przywódca lokalnej kongregacji Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego dodał: „To bardzo istotne, by nasze organizacje współpracowały jak w tym przypadku. Skorzystaliśmy z naszych wspólnych przekonań dotyczących służby bliźnim”.

CaboVerde_Interfaith_03
CaboVerde_Interfaith_03
Ceremonia wieńcząca wspólne działania pomocowe2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Służby charytatywne świętych w dniach ostatnich to humanitarna organizacja Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich. Jej celem jest niesienie ulgi cierpiącym, popularyzacja idei samowystarczalności i stwarzanie okazji do służby. Służby charytatywne świętych w dniach ostatnich sponsorują projekty humanitarne i rozwojowe w 195 krajach i terytoriach, świadcząc pomoc bez względu na rasę, przynależność religijną czy narodowość. Działania pomocowe są oparte na zasadach odpowiedzialności osobistej, społecznego wsparcia, samowystarczalności i zrównoważonego rozwoju. Organizacja w dużej mierze funkcjonuje dzięki pracy wolontariuszy, działając niezależnie bądź we współpracy z innymi organizacjami charytatywnymi oraz organami publicznymi.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.