Artykuły prasowe

Międzynarodowy Dzień Kobiet - przemyślenia przywódczyń na temat ich posługi

Jako że 8. marca świat obchodzi Międzynarodowy Dzień Kobiet, przywódcza rola kobiet w powołaniu doradczyń obszaru dla organizacji w Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich obchodzi w tym miesiącu swoją pierwszą rocznicę. Z tej okazji przywódczynie odnoszą się do zdobytych doświadczeń i własnych przemyśleń związanych z posługą pełnioną w Europie.

Womens Day 01
Womens Day 01
Julia Wondra, Traci De Marco, Sibylle Fingerle, Ghislaine Simonet, Ann-Mari Lindberg, Letícia dos Santos Rudloff2022 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

„Każda kobieta jest córką Boga. Wszystkie są wspaniałe. Wszystkie są wystarczająco dobre! Posiadają boski potencjał, a każdy ich maleńki akt służby przyczynia się w świecie do zmiany na lepsze”, powiedziała Siostra Sibylle Fingerle z Niemiec.

Siostra Traci De Marco z Wielkiej Brytanii stwierdziła: „Myślę, że ważne jest, aby kobiety wiedziały, iż mają ogromny pozytywny wpływ na życie innych ludzi — poprzez swoje talenty, umiejętności i cechy duchowe!

Siostra Ghislaine Simonet z Francji, zapytana o jej rolę związaną z wzmacnianiem kobiet w swoim otoczeniu, powiedziała: „Jako że mamy z nimi bliskie relacje, możemy przypominać im o tym, że są córkami Boga”. Kontynuowała: „Kiedy ta prawda będzie wyryta w ich umysłach i sercach, będą w stanie zdziałać cuda”.

Doradczynie obszaru dla organizacji udzielają wskazówek przywódcom w Kościele i przedstawiają stanowisko kobiet na wszystkich szczeblach rad. To powołanie jest jakby brakującym ogniwem dla przywódczyń w paliku, które daje możliwość znajdowania odpowiedzi na ich pytania, wspólnego naradzania się, uzyskiwania informacji oraz ich udzielania, a przede wszystkim wnosi inną perspektywę, którą to powołanie może dać”, powiedziała Siostra Ann-Mari Lindberg z Danii. Kontynuowała: „Poprzez to że posługujemy przywódczyniom sióstr w paliku, czują się one zauważane, usłyszane i otrzymują pomoc w większym stopniu niż do tej pory”. Palik można porównać do katolickiej diecezji, na którą składają się liczne kongregacje.

Womens Day 02
Womens Day 02
Julia Wondra, Traci De Marco, Sibylle Fingerle, Ghislaine Simonet, Ann-Mari Lindberg, Letícia dos Santos Rudloff2022 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Siostra Julia Wondra z Wiednia opowiedziała o tym, czego nauczyła się w związku z wzajemną posługą: „Nauczyłam się, że tu nie chodzi o mnie, ale o Zbawiciela. Tak więc staram się być bardziej do Niego podobna, co oznacza, że moje codzienne przygotowanie duchowe jest kluczowe”. Kontynuowała: „Pewna siostra w mojej okolicy czuła się bardzo wypalona. Miała wrażenie, że jej wkład nie ma żadnego znaczenia i prawie chciała się poddać. Po naszym szkoleniu poczuła odnowioną motywację i energię. Regularnie opowiada mi o swoich pomysłach na okazywanie miłości w swej wspólnocie sióstr”.

Siostra Simonet wspomniała: „Kiedy jedna z członkiń prezydium organizacji palika stawiała czoła ciężkim próbom w swoim życiu osobistym i rozważała poproszenie o odwołanie jej z powołania, siostry w tymże prezydium wysłuchały jej i zaoferowały pomoc oraz okazały współczucie. Obecnie trudności tej siostry wciąż jej towarzyszą, ale odczuwając miłość swoich sióstr, nadal służy z radością i nadzieją”.

Siostra De Marco, zapytana o to, czego uczy się od Jezusa Chrystusa na temat posługiwania kobietom, oświadczyła: „Podoba mi się to, że to właśnie kobiety doświadczyły niektórych z najważniejszych aspektów posługi Chrystusa. To właśnie kobieta przy studni jako pierwsza dowiedziała się, że On jest Mesjaszem. To na prośbę matki Zbawiciel dokonał Swojego pierwszego cudu. To Maria Magdalena jako pierwsza ujrzała pusty grób i Zmartwychwstałego Pana. Ufał kobietom wtedy i ufa im teraz. Te kobiety były wspaniałymi misjonarkami, kiedy dzieliły się tym, co zobaczyły, usłyszały lub poczuły i tak samo możemy postępować w dzisiejszych czasach.

Siostra Fingerle powiedziała: „Wszystkie kobiety mają dostęp do mocy Boga tu na ziemi. Mogą i powinny z niej korzystać!” Rozważając posługę Zbawiciela wobec kobiet, Siostra Lindberg powiedziała: „Postrzegał i akceptował je takimi, jakie są. Bez osądzania, bez porównywania — po prostu kochał je i motywował do lepszego postępowania”. Siostra De Marco dodała: „Miłość, która nie osądza, jest tak ważnym elementem całej naszej posługi, podobnie jak troszczenie się, zapraszanie i szanowanie zawsze wolnej woli, tak jak czynił to Zbawiciel”.

Jako że Międzynarodowy Dzień Kobiet ma na celu wyrażenie uznania wobec osiągnięć kobiet oraz dążenie do różnorodności, równości i integracji, doświadczenia doradczyń obszaru dla organizacji są przykładem tego, jak kobiety na całym świecie mogą pomóc w osiąganiu tych celów i wywierać pełen mocy wpływ na podnoszenie na duchu i inspirowanie innych ludzi.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.