Artykuły prasowe

Mateusz Zbigniew Turek nowym prezydentem Polskiej Warszawskiej Misji

Mateusz Zbigniew Turek (36 lat) oraz Adrienne Turek, mają troje dzieci i są członkami Okręgu Dortmund w Niemieckim Paliku Dortmundzkim (regionalna jednostka Kościoła). W Polskiej Warszawskiej Misji zastąpią w lipcu bieżącego roku prezydenta Stevena C. Edgrena i siostrę Marthę Susan Edgren. Brat Turek służy jako doradca w prezydium palika, a wcześniej jako członek rady wyższej, prezydent gminy, prezydent Szkoły Niedzielnej w okręgu, prezydent kworum starszych oraz misjonarz w Angielskiej Misji Południowego Londynu. Pracuje jako koordynator ds. seminariów i instytutów. Urodził się w Jeleniej Górze, w rodzinie Zbigniewa Turka i Elżbiety Jolanty Kaźmierczak.

Siostra Turek służy jako prezydent Organizacji Podstawowej, a wcześniej służyła jako doradczyni w prezydium Stowarzyszenia Pomocy i Organizacji Podstawowej w okręgu, sekretarz Stowarzyszenia Pomocy w okręgu oraz nauczycielka w Stowarzyszeniu Pomocy i Organizacji Podstawowej. Urodziła się w Räckelwitz (Niemcy) w rodzinie Matthiasa Rudolfa Hammera i Marion Marianne Hammer.

Brat Turek jest jednym z najmłodszych spośród nowo powołanych 168 prezydentów misji  kościoła na całym świecie.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.