Biografia przywódcy

Massimo de Feo

 

Starszy Massimo De Feo służył jako członek Trzeciego Kworum Siedemdziesiątych w Obszarze Europy, kiedy podczas konferencji generalnej, która odbyła się w kwietniu 2016 r., został powołany na Siedemdziesiątego - Przedstawiciela Władz Generalnych.

Starszy De Feo uzyskał dyplom z nauk ścisłych w Państwowym Liceum Nauk Ścisłych im. Moscatiego w Tarencie w 1979 r. Po odbyciu pełnoetatowej misji, w 1984 r. rozpoczął swą karierę zawodową. Zajmował się stosunkami międzynarodowymi, został zatrudniony przez Departament Stanu USA i pracował jako członek amerykańskiej misji dyplomatycznej we Włoszech.

Był pracownikiem kilku agencji rządowych Stanów Zjednoczonych ds. umów bilateralnych w kwestiach ubezpieczeń społecznych. Pracował jako kierownik ds. federalnych świadczeń socjalnych w ambasadach amerykańskich w Rzymie i Paryżu. Po ponad 30 latach pracy ostatnio służył jako regionalny przedstawiciel ds. federalnych świadczeń socjalnych w firmie ubezpieczeń społecznych dla Obszarów Europy Południowej, Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu.

Starszy De Feo służył w wielu powołaniach kościelnych, w tym jako pełnoetatowy misjonarz we Włoskiej Misji w latach 1981–1983, jako prezydent gminy, prezydent dystryktu, doradca w radzie biskupiej, członek rady wyższej, prezydent palika oraz Siedemdziesiąty Obszaru. Od sierpnia 2017 r. Starszy De Feo służy jako Drugi Doradca w Prezydium Obszaru Europy.

Massimo De Feo urodził się 14 grudnia 1960 r. w Tarencie we Włoszech. W sierpniu 1984 roku poślubił Loredanę Galeandro. Są rodzicami trojga dzieci.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.