Artykuły prasowe

Mormońska pomoc dla ofiar lawin błotnych w Sierra Leone

Miejscowi członkowie służą pomocą 105 rodzinom

Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich w Sierra Leone przyszedł z pomocą około 500 osobom poszkodowanym przez zejście lawiny błotnej, w któręj najprawdopodobniej poniosło śmierć około 1000 osób, i pozostawiła bez dachu nad głową tysiące innych. Z pomocą Służb Humanitarnych ŚwDO (departament pomocy humanitarnej Kościoła), miejscowi członkowie Kościoła i przedstawiciele lokalnej społeczności przekazali materace, żywność, wodę i inne artykuły pierwszej potrzeby 105 rodzinom. Niemal wszystkie należą do innych wspólnot religijnych.

John Titus O’Neil, przywódca mormonów z kościelnej kongregacji w Dwarzak we Freetown wraz z przedstawicielami lokalnej społeczności obszedł wszystkie domostwa na tym obszarze, by ustalić, kto najbardziej potrzebuje pomocy. Lista rodzin została przekazana Służbom Humanitarnym ŚwDO.

„Proces dostaw przebiegał bardzo dobrze”, powiedział O’Neil. „Służby rządowe zapewniały bezpieczeństwo, nasi członkowie ofiarowali swą pracę i wszyscy poszkodowani w naszym obszarze otrzymali pomoc. Ludzie pogrążeni wcześniej w rozpaczy teraz się uśmiechają”.

Starszy Don Carley, kościelny specjalista ds. pomocy wzajemnej, powiedział, że „było mu miło widzieć, że przywódcy lokalnej społeczności szacują potrzeby, a następnie korzystają ze środków Kościoła, by je zaspokoić. Dzięki ich pracy wiele osób uzyskało tak potrzebną pomoc”.

Urzędnik miasta Freetown, Shiaka Lamin Dumbuya, doceniając „szybką interwencję”, wyraził Kościołowi wdzięczność za udzieloną pomoc. Powiedział: „W imieniu rządu i Jego Ekscelencji Prezydenta Sierra Leone, wyrażamy najwyższe uznanie waszemu Kościołowi i jego członkom”.

Gdy dalsze potrzeby zostaną określone przez lokalnych przywódców, Kościół zapewni w Sierra Leone dodatkową pomoc.

Dodatkowe źródło ze strony wiadomości mormońskich z Ghany w j. angielskim: Latter-day Saint Congregations in Ghana

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.