Artykuły prasowe

Warsztaty z historii rodziny w warszawskiej kaplicy

4 listopada 2017 r. w warszawskiej kaplicy przy ul. Wolskiej 142 odbyły się ogólnodostępne warsztaty z historii rodziny pod nazwą „Poznaj swoich przodków”. Celem spotkania było zainspirowanie uczestników do poznania historii swojej rodziny oraz ukazanie możliwości prowadzenia poszukiwań swych korzeni w oparciu o dostępne, kościelne źródła genealogiczne.

 

Kilkudziesięciu członków Kościoła i Gości zostało zorganizowanych w zespoły aby w kilkuosobowych grupach wykonywać zaplanowane zajęcia umożliwiające uzyskanie szerszej i duchowej perspektywy na historię własnej rodziny. Uczestnicy mieli m. in. za zadanie napisanie listów do swych przodków, podzielenie się historiami ze swego życia lub z życia członka rodziny które wywarło wpływ na nich wpływ, odciśnięcie swych dłoni na zaimprowizowanym drzewie genealogicznym. Członkowie każdego zespołu byli proszeni o utworzenie koła poprzez ujęcie się za ręce, symbolizującego więzi z najbliższą i dalszą rodziną oraz dziedziczenie cech genetycznych z pokolenia na pokolenie aż do pierwszych rodziców – Adama i Ewy. Jako jedna rodzina ludzka mamy wspólne podstawowe, niezmienne od pokoleń potrzeby duchowe i fizyczne oraz potencjał do rozwijania boskich cech.

Obecni mieli okazję zapoznać się z przygotowanymi wcześniej przykładami odręcznego pisma i liter różnych alfabetów w których sporządzane były dokumenty metrykalne na terenie Polski w minionych wiekach. W pomieszczeniu Centrum Historii Rodziny uczestnicy zapoznali się z możliwościami prowadzenia poszukiwań genealogicznych w oparciu o dostępne na miejscu zmikrofilmowane źródła metrykalne, źródła on-line udostępniane wyłącznie w centrach historii rodziny oraz otrzymali wskazówki jak uzyskać dostęp do kościelnych źródeł metrykalnych on-line na własnych komputerach.

Genealogia i historia rodziny stanowią cześć przygotowawczą Odkupienia Zmarłych – jednej
z trzech misji Kościoła polegającej na udostępnieniu zmarłym - zidentyfikowanym własnym przodkom-zastępczych i zbawczych obrzędów ewangelicznych dokonywanych w świątyniach Kościoła, w oparciu o doktryny ewangelii Jezusa Chrystusa.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.