Artykuły prasowe

List od Pierwszego Prezydium zachęcający do zaangażowania w życie polityczne kraju i wzięcia udziału w wyborach w Stanach Zjednoczonych

Poniższy list został wystosowany przez Pierwsze Prezydium Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich w dniu 5 października 2016 r. w celu odczytania go we wszystkich kongregacjach w Stanach Zjednoczonych:

 

Drodzy Bracia i Siostry,

Zaangażowanie w życie polityczne kraju, wybory i polityczna neutralność Kościoła

Jako obywatele mamy przywilej i obowiązek wyboru urzędników państwowych i oddziaływania na politykę państwa. Udział w tym procesie oznacza wpływ na nasze społeczności lokalne oraz na los narodu, zarówno teraz, jak i w przyszłości. Nakłaniamy świętych w dniach ostatnich do aktywnej postawy obywatelskiej poprzez zarejestrowanie się i skorzystanie z prawa do głosowania oraz zaangażowanie się w życie społeczne.

Prosimy was także o poświęcenie czasu na zdobycie informacji o rozważanych przez was zagadnieniach i kandydatach. Obok źródeł dostępnych w Internecie, debat i innych możliwości zdobycia informacji, Kościół okazjonalnie zamieszcza na stronie www.MormonNewsroom.org wpisy dotyczące kwestii moralnych, za którymi się opowiada.

Zasady zgodne z naukami ewangelii odzwierciedlone są w programach wielu partii politycznych. Członkowie powinni szukać kandydatów, którzy najlepiej reprezentują te zasady.

Kościół deklaruje swoją instytucjonalną neutralność wobec partii i kandydatów politycznych, jednak jego członkowie powinni wziąć udział w głosowaniu. Kościół uznaje też swoje konstytucyjne prawo do wyrażania opinii na tematy polityczne i społeczne.

Z poważaniem,

Thomas S. Monson

Henry B. Eyring

Dieter F. Uchtdorf

Pierwsze Prezydium

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.