Mormon Newsroom
Artykuły prasowe

Kworum Dwunastu Apostołów składa hołd Prezydentowi Monsonowi

3 stycznia 2018 roku Kworum Dwunastu Apostołów Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich wydało następujące oświadczenie w związku ze śmiercią prezydenta Thomasa S. Monsona.

My, Kworum Dwunastu Apostołów Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich, jednogłośnie wyrażamy nasze najgłębsze poczucie straty w związku ze śmiercią prezydenta Thomasa S. Monsona. Był naszym prorokiem, naszym przywódcą, naszym bratem i naszym drogim przyjacielem.

Prezydent Monson żył w wyjątkowy sposób poświęcając swe życie służbie. Przez 54 lata służył jako apostoł, z czego ostatnie 10 lat jako prezydent Kościoła. Od najwcześniejszych dni do końca swej wiernej służby w Kościele, nigdy nie omieszkał składać świadectwa - w słowie i w czynie - o prawdzie przywróconej ewangelii i boskości Pana Jezusa Chrystusa.

Będzie nam brakowało jego mądrości, jego przywództwa, pełnego wymowy przykładu i pełnej miłości dobroci. Jednakże radujemy się, wiedząc że ponownie znajdzie się w towarzystwie swej ukochanej żony Frances, członków rodziny którzy odeszli przed nim, oraz stanie w szeregu proroków Boga, których życiu śmierć położyła już kres.
Jako jego współsłudzy, powtarzamy słowa Mistrza: „….Dobrze, sługo dobry i wierny! ... wejdź do radości pana swego”. (Mat. 25:21)

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.