Artykuły prasowe

Kościół zwraca uwagę na wypowiedzi Józefa Smitha na temat wolności religijnej i pluralizmu

Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich jest neutralny w kwestiach dotyczących partii politycznych i kampanii wyborczych. Nie jest jednak neutralny w odniesieniu do wolności religijnej. Poniższe wypowiedzi Józefa Smitha z roku 1841 i 1843 są zgodne z dzisiejszym stanowiskiem Kościoła:  

Gdyby się miało okazać, że jestem gotów zginąć za „mormona”, odważnie głoszę przed Niebiosami, że jestem również gotów umrzeć w obronie praw prezbiterianina, baptysty lub jakiegokolwiek innego dobrego człowieka innego wyznania, gdyż ta sama zasada, która podeptałaby prawa świętych w dniach ostatnich, podeptałaby prawa rzymskich katolików czy też każdego innego wyznania, które może być niepopularne i zbyt słabe, by się bronić. Moją duszę inspiruje umiłowanie wolności — obywatelskiej i religijnej wolności dla całego rodzaju ludzkiego.

— Józef Smith, 1843 r.

Zarządzeniem Rady miasta Nauvoo jest, że katolicy, prezbiterianie, metodyści, baptyści, święci w dniach ostatnich, kwakrzy, członkowie kościoła episkopalnego, uniwersaliści, unitarianie, mahometanie [muzułmanie] i wszystkie inne związki i wyznania religijne będą cieszyć się w tym mieście tolerancją i jednakowymi przywilejami.

— Zarządzenie w sprawie społeczności religijnych, miasto Nauvoo [Illinois], siedziba główna Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich, 1 marca 1841 r.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.