Artykuły prasowe

Kościół uczestniczył w warszawskiej Nocy Świątyń

W sobotę 16.09.2017 roku odbyła się w warszawska Noc Świątyń – wydarzenie kulturalne
i edukacyjne organizowane przez Stowarzyszenie Warszawa Wielu Religii w ramach obchodów Europejskiego Dnia Przeciwko Nietolerancji Religijnej i Islamofobii, Międzynarodowego Dnia Pokoju oraz Dnia Modlitwy o Pokój.  

Celem Nocy Świątyń jest przybliżenie lokalnej społeczności zasad wiary, obrzędów, praktyk religijnych i duchowych, historii i innych aspektów działalnośći różnych religii, wyznań, wspólnot duchowych i centrów kultury. W tym roku uczestnicy mieli okazję do zwiedzania 14 miejsc obiektów sakralnych - kościołów, kaplic, świątyń i ośrodków kultury 7 religii.

 

Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich w Warszawie zaprosił zainteresowane osoby do swej kaplicy przy ul. Wolskiej 142 w godzinach 18.00 - 22.00. Goście, przychodzący w godzinach otwarcia w kilkuosobowych grupach, mieli okazję do cyklicznego zwiedzania kościoła w towarzystwie członków i misjonarzy oraz zapoznania się z różnymi aspektami doktrynalnymi Kościoła.

Zgodnie z przygotowanym programem, omówione zostały podstawowe zasady i zademonstrowane podstawowe obrzędy ewangelii: wiara w Pana Jezusa Chrystusa, odpokutowanie, chrzest przez zanurzenie dla odpuszczenia grzechów oraz nałożenie rąk dla otrzymania daru Ducha Świętego.

Organizatorzy mieli przyjemność odpowiadania na liczne pytania. Goście prosili o wyjaśnienia dotyczące kapłaństwa - upoważnienia do działania w Boskim imieniu dla zbawienia dusz ludzkich, przywrócenia Kościoła, rozwijania wiary w Pana Jezusa Chrystusa, aspektów pokuty i nawrócenia, roli świątyń, symboliki religijnej oraz służby misjonarskiej.

Wyjaśniono pochodzenie Księgi Mormona - jeszcze jednego świadectwa o Jezusie Chrystusie zawierającego pełnię Jego wiecznej ewangelii. Księga Mormona jest Pismem Świętym spisanym przez starożytnych proroków w duchu proroctwa i objawienia, podającym jak Bóg postępował ze starożytnymi mieszkańcami kontynentu amerykańskiego. Na życzenie, rozdano różne materiały informacyjne o Kościele oraz kilkanaście egzemplarzy Księgi Mormona.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.