Mormon Newsroom
Artykuły prasowe

Kościół ogłasza zmiany w organizacji spotkań niedzielnych

Prezydent Kościoła, Russel M. Nelson, wraz z Kworum Dwunastu Apostołów ogłosił na dzisiejszej konferencji zmiany w organizacji niedzielnych spotkań. Od stycznia 2019 roku członkowie Kościoła będą uczęszczać na spotkanie sakramentalne i co drugi tydzień wymiennie na spotkaniach Szkoły Niedzielnej i spotkaniach Organizacji Pomocniczych. Wkrótce pojawi się list od Pierwszego Prezydium z listą najczęstszych pytań i odpowiedzi, dotyczących wprowadzonej zmiany.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.