Artykuły prasowe

Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich bierze udział w warszawskiej Nocy Świątyń

19 września br. podczas warszawskiej Nocy Świątyń zorganizowanej w ramach Dnia Przeciwko Islamofobii i Nietolerancji Religijnej, jedenaście wyznań i wspólnot religijnych udostępniło zwiedzającym podwoje swych kościołów, kaplic, świątyń i miejsc spotkań. Zainteresowani mogli między innymi zapoznać się z zasadami wiary, obrzędami, przedmiotami religijnymi, porządkiem nabożeństw oraz zwiedzić budowle sakralne i miejsca zebrań. Inicjatorem i organizatorem wydarzenia była Kampania „ Bez Nienawiści” , polska agenda Europejskiej Kampanii „ No Hate Speech” Movement prowadzonej przez Radę Europy. Zamiarem organizatora było ukazanie Warszawy jako miasta wielokulturowego i zróżnicowanego pod względem wyznaniowym oraz promowanie tolerancji religijnej jako wartości etycznej i społecznej.

Około stu osiemdziesięciu gości, którzy odwiedzili Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich podczas Nocy Świątyń, mogło zapoznać się podstawowymi doktrynami i zasadami wiary, usługami kościelnego Centrum Historii Rodziny udostępniającego zainteresowanym kopie materiałów genealogicznych z międzynarodowych zbiorów Biblioteki Historii Rodziny w Stanach Zjednoczonych oraz zwiedzić kaplicę Kościoła. Członkowie i misjonarze mieli przyjemność odpowiadania na liczne pytania odnoszące się między innymi do porządku nabożeństwa, obrzędów, modlitwy, znaczenia rodziny, symboliki religijnej, kapłaństwa i przywództwa, historii Kościoła, celów poszukiwań genealogicznych, różnic w stosunku do innych wyznań chrześcijańskich oraz różnych innych aspektów ewangelii Jezusa Chrystusa.

Przedstawione zostało doktrynalne stanowisko Kościoła w odniesieniu do tolerancji religijnej i wolności sumienia, zgodnie z którym Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przyznaje każdemu człowiekowi przywilej czczenia Wszechmogącego Boga według tego, co dyktuje mu sumienie, w związku z czym opowiada się za ustawowym zapewnieniem wolności sumienia i wyznania obywateli w każdym kraju i narodzie.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.