Mormon Newsroom
Artykuły prasowe

Konferencja generalna w kwietniu 2021 r. będzie miała charakter wyłącznie wirtualny

Ze względu na ciągłą troskę o zdrowie publiczne na świecie Pierwsze Prezydium Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich ogłosiło, że  konferencja generalna w kwietniu 2021 r. będzie miała charakter wyłącznie wirtualny.

Kwietniowe zgromadzenie będzie podobne do konferencji generalnej z października 2020 r. Sesje będą transmitowane z teatru znajdującego się w Centrum Konferencyjnym na Placu Świątynnym, na spotkaniach obecni będą jedynie mówcy z danej sesji i ich małżonkowie, a oprawa muzyczna będzie pochodziła z nagrań z poprzednich konferencji generalnych.

„Jako ogólnoświatowa organizacja mamy obowiązek być dobrymi obywatelami i zachowywać środki ostrożności w kwestii tak wyjątkowych wydarzeń jak konferencja generalna, która tradycyjnie przyciąga do Salt Lake City tysiące gości z całego świata”, oświadczyło Pierwsze Prezydium.

Wszystkie sesje konferencji w kwietniu 2021 r. będą transmitowane na żywo na stronie internetowej broadcasts.ChurchofJesusChrist.org. Sesje będą również dostępne za pośrednictwem aplikacji mobilnej Biblioteka ewangelii, kanału Latter-day Saints Channel, radia, telewizji, telewizji satelitarnej oraz innych kanałów cyfrowych. Aby uzyskać bardziej szczegółową listę, zob. 5 sposobów, jak oglądać lub słuchać na żywo konferencję generalną w październiku 2020 r.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.