Artykuły prasowe

Konferencja Generalna Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich — czas na wysłuchanie współczesnego proroka

Miliony osób zgromadzi się w nadchodzący weekend w dniach 6 i 7 kwietnia br., by wziąć udział w wiosennej Konferencji Generalnej Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich.

Jednym z wyróżników Kościoła jest wiara w to, że Bóg nadal przemawia poprzez współczesnych proroków, by prowadzić i pouczać Swoje dzieci, tak jak miało to miejsce za czasów Mojżesza, Abrahama i innych biblijnych proroków. Konferencja Generalna odbywa się dwa razy do roku. W tym czasie członkowie i sympatycy Kościoła Jezusa Chrystusa mają okazję wysłuchać wskazówek od Pana z ust proroka, Prezydenta Russella M. Nelsona.

 

Podczas konferencji, oprócz Prezydenta Nelsona, wielu przywódców Kościoła, łącznie z członkami Kworum Dwunastu Apostołów, będzie miało okazję wygłosić przemówienia. Podobnie jak prorok, apostołowie otrzymują przewodnictwo i objawienia od Boga, dokładnie jak niegdyś Piotr, Jakub, Jan i Paweł z czasów Nowego Testamentu. Głównym obowiązkiem apostoła jest świadczenie o Chrystusie i zapraszanie wszystkich ludzi do zwrócenia się do Zbawiciela i pogłębiania swojej osobistej relacji z Nim.

Starszy Dawid A. Bednar z Kworum Dwunastu powiedział podczas zeszłorocznej kwietniowej konferencji generalnej: „Świadczę, że Jezus Chrystus jest naszym zmartwychwstałym i żyjącym Odkupicielem. I składam obietnicę, że On nas poprowadzi, ochroni i wzmocni, kiedy będziemy kroczyć w łagodności Jego ducha”.

Konferencja jest także sposobnością wypowiedzi dla przywódczyń i przywódców organizacji pomocniczych Kościoła.

Wszyscy są zaproszeni do uczestnictwa w wiosennej Konferencji Generalnej, by wysłuchać natchnionych przesłań i pogłębić wiedzę o Jezusie Chrystusie.

Plan transmisji Konferencji Generalnej w języku polskim w kwietniu 2019 r.:

Sobota, 6 kwietnia:

  • godz. 18.00 - 20.00: sobotnia sesja poranna
  • godz. 22.00 - 24.00: sobotnia sesja popołudniowa

Niedziela, 7 kwietnia:

  • godz. 2.00 - 4.00: generalna sesja kapłaństwa (transmisja bezpośrednia)
  • godz. 14.00 - 16.00: generalna sesja kapłaństwa (retransmisja)
  • godz. 18.00 - 20.00: niedzielna sesja poranna
  • godz. 22.00 - 24.00: niedzielna sesja popołudniowa

W niedzielę 7 kwietnia w gminach kościoła nie będą odbywały się zwykłe spotkania sakramentalne.

Wszystkie sesje sobotnie, w tym sesja kapłańska, będą ponownie nadawane w niedzielę.

Konferencja będzie transmitowana on-line na stronie internetowej: ChurchofJesusChrist.org. w ponad 80 językach. Członkowie i sympatycy są zaproszeni do oglądania konferencji i uczestnictwa w niej. Śledź hasztagi #GeneralConference, #KonferencjaGeneralna w mediach społecznościowych, aby przekonać się, że słowa współczesnych proroków i apostołów były natchnieniem dla milionów ludzi.

Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich ma ponad 16 milionów członków na całym świecie, w tym ponad pół miliona członków i 1400 kongregacji w Europie.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.