Artykuły prasowe

Konferencja generalna źródłem wskazówek i nadziei dla członków i sympatyków Kościoła w Europie

Dwa razy do roku członkowie i sympatycy Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich zbierają się, aby wysłuchać natchnionych przesłań i rad z ust współczesnego proroka i innych przywódców Kościoła. Okazją do tego jest konferencja generalna.

Najbliższa konferencja przypadnie na 3 i 4 kwietnia br., weekend wielkanocny. Odbędzie się w Salt Lake City w stanie Utah w USA i będzie transmitowana na żywo na cały świat. Do udziału w niej zaproszeni są uczestnicy z całego świata, aby posłuchać przesłań, odnaleźć nadzieję i spokój w burzliwych czasach, żeby uzyskać odpowiedzi na osobiste pytania i przewodnictwo wśród życiowych wyzwań.

„Wszystko, czego człowiek potrzebuje, aby być szczęśliwym, by wiedzieć, którą ścieżkę obrać, jakie życie wieść i co robić, żeby odziedziczyć życie wieczne — wszystko to można poznać, uczestnicząc w konferencji generalnej”, powiedziała Susana Lorente Clemente z Kartageny w Hiszpanii.

GC2021_EUA_Clemente
GC2021_EUA_Clemente
Susana Lorena Clemente, Francisco Adolfo López Carmona2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.

Miliony osób uczestniczą w odbywającej się co pół roku konferencji, by usłyszeć słowo Boże z ust osób, które On powołuje jako przywódców Kościoła. W przesłaniach wygłoszonych przez Jego sługi ludzie mogą poczuć Bożą miłość i usłyszeć Jego głos.

Leah Fagg, członkini Kościoła z Essex w Anglii, powraca do przesłań z konferencji generalnej w trudnych czasach, aby poczuć bliskość Boga, jej wiecznego Ojca, i Jego Syna, Jezusa Chrystusa.

„Szczególnie w ciągu minionego roku, gdy potrzebowałam czuć, że mój Ojciec Niebieski jest świadomy moich uczuć i czy sobie radzę, czy nie, że zna moje lęki i niepewność, moje pragnienia i nadzieje, i po prostu moją potrzebę, aby czuć, że Zbawiciel jest blisko mnie — konferencja generalna dawała mi to, czego potrzebowałam”, powiedziała Leah Fagg.

GC2021EUA_Fagg
GC2021EUA_Fagg
Leah i Simon Faggowie2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.

Można tak wiele zyskać, biorąc udział w konferencji generalnej. Sabrina i Jairo Lopezowie mieszkają w Berlinie. Odnaleźli pocieszenie, spokój i wskazówki, słuchając Pana przemawiającego poprzez Jego proroka, apostołów i przedstawicieli władz generalnych.

„Nie było spotkania, po którym nie czułam motywacji do walki z nadchodzącymi wyzwaniami i zadaniami lub po prostu z codzienną rutyną — która czasem może być przytłaczająca. Dla mnie konferencja generalna zawsze oznacza siłę, nadzieję i spokój”, powiedziała Sabrina Lopez.
 

„Po każdej konferencji generalnej czuję, że otrzymałem jasne wskazówki, co mam robić w życiu i co powinienem ulepszyć”, powiedział Jairo Lopez. „Dzięki konferencji możemy poczuć przypływ szczęścia i odpowiedzi, których nie otrzymalibyśmy z żadnego innego źródła”.

GC2021EUA_Lopez
GC2021EUA_Lopez
Sabrina i Jairo Lopezowie2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.

Chociaż udział w konferencji jest wirtualny i chociaż uczestnicy oglądają lub słuchają jej w swoich domach na całym świecie, to w tym gromadzeniu się i wspólnej nauce jest jednocząca moc. Obowiązujące przepisy wymagają, abyśmy zachowywali dystans społeczny, a najbliższa konferencja może być źródłem poczucia więzi społecznych i przynależności.

Paul i Jane Elvidge’owie mieszkają z dziećmi w St Albans w Anglii. Chociaż czekają na każdą konferencję generalną przez całe sześć miesięcy, są szczególnie podekscytowani wspólnym udziałem w tym światowym wydarzeniu w zbliżający się wielkanocny weekend.

„Dzięki uczestnictwu w konferencji generalnej można naprawdę poczuć się częścią wspaniałej międzynarodowej organizacji kierowanej przez Zbawiciela”, powiedziała Jane Elvidge. „Jeśli się przygotowujesz i uczestniczysz w tym z otwartym umysłem, możesz otrzymać odpowiedzi na modlitwy i zyskać przewodnictwo w życiu”.

Podczas gdy konferencja generalna łączy ludzi i przynosi odpowiedzi na osobiste pytania, daje też uczestnikom moc odnowienia i oczyszczenia.

„Konferencyjny czas oznacza dla mnie, że mogę wznieść się ponad ten świat i zostać z miejsca oczyszczony i wzmocniony konferencyjnymi przesłaniami. Jestem znacznie lepiej przygotowany do dalszej podróży ze wzmożoną wiarą, nadzieją i prawdziwą miłością”, powiedział Paul Elvidge.

GC2021EUA_Elvidge
GC2021EUA_Elvidge
Jane i Paul Elvidge’owie2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.

W czasie weekendu z konferencją generalną wszyscy są zaproszeni do świętowania Wielkanocy przy dźwiękach oratorium „Mesjasz” Händla w wykonaniu The Tabernacle Choir i Orchestra at Temple Square [Chóru Tabernakulum i Orkiestry z Placu Świątynnego]. Program zostanie nadany strumieniowo w niedzielę, 4 kwietnia 2021 r., o godz. 11:00 czasu środkowoeuropejskiego na oficjalnej stronie Kościoła na Facebooku i na stronach krajowych. Dla krajów, w których obowiązuje kalendarz prawosławny, program zostanie nadany strumieniowo w niedzielę 2 maja 2021 r. o godzinie 11.00 czasu środkowoeuropejskiego.

Jak wziąć udział

Wszyscy są zaproszeni do uczestnictwa w konferencji generalnej w kwietniu 2021 r. Konferencja będzie się składać z pięciu sesji, które można oglądać indywidualnie lub z rodziną, także jako sympatycy Kościoła. Szczegóły dotyczące czasu oglądania można znaleźć on-line.

Wszystkie sesje będą nadawane strumieniowo w ponad 70 językach na stronie internetowej broadcasts.ChurchofJesusChrist.org. Sesje konferencyjne dostępne są również w aplikacji Biblioteka ewangelii, na kanale Latter-day Saints Channel, za pośrednictwem przekazu radiowego, telewizyjnego lub satelitarnego oraz innych kanałów cyfrowych.

Uczestnicy mogą obejrzeć konferencję po jej zakończeniu w Internecie oraz czytać przemówienia konferencyjne na stronie internetowej churchofjesuschrist.org. Aby uzyskać więcej informacji na temat uczestnictwa w konferencji generalnej należy odwiedzić adres: https://newsroom.churchofjesuschrist.org/article/5-ways-to-watch-general-conference-live.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.