EasterConcert2023_01_230327_v1.png
Artykuły prasowe

Koncert Wielkanocny pt. „Odkupiciel" już udostępniony do oglądania on-line

Wersja on-line będzie dostępna do połowy kwietnia

Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich w Europie przedstawia koncert pt. „Odkupiciel”, upamiętniający życie i posługę Zbawiciela Jezusa Chrystusa, dostępny on-line.

Ten wielkanocny program nosi tytuł „Odkupiciel”, na który składają się utwory wchodzące w skład albumu Jenny Oaks Baker pod tym samym tytułem. W programie są prezentowane dobrze znane dzieła europejskich artystów poświęcone Chrystusowi. Do tych twórców należą: Leonardo Da Vinci, Carl Bloch, Angelica Kaufmann, Heinrich Hofmann, Francisco de Zurbarán, Bertel Thorvaldsen, Simon Dewey i inni. Narratorem koncertu jest szwedzki konferansjer, Louis Herrey. Oprawę stanowić będzie zamek Frederiksborg w Danii, miejsce słynnej galerii obrazów Carla Blocha.

Koncert będzie dostępny on-line od 26 marca 2023 r. za pośrednictwem następujących stron i kanałów internetowych:

Krajowe strony kościelne

YouTube

Facebook

Języki

Koncert Wielkanocny jest dostępny na całym świecie wszędzie tam, gdzie można korzystać z Internetu. Program nagrano w języku angielskim z tłumaczeniem na 31 języków.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.