Artykuły prasowe

Kolejny, 3. tom powieści „Święci" mówi o historii Kościoła w Europie.

Wkład wczesnych świętych w dniach ostatnich wzmacnia wiarę przez pokolenia.

Brytyjski historyk James Perry patrzy na historię jako na sposób, aby „dowiedzieć się, dlaczego rzeczy są takimi, jakie są”. Jego ciekawość przekształciła się w pasję, a później w pracę. Jako pisarz i historyk 3. tomu powieści „Święci”, przedstawiającej w narracyjny sposób historię Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich, w swoich badaniach skupiał się na życiu pierwszych członków Kościoła w Wielkiej Brytanii i Europie. Tom 3. ma się ukazać w pierwszej połowie 2022 roku.

Powiedział, że z 3. tomu czytelnicy mogą się dowiedzieć o „najmniej znanym okresie historii Kościoła, historii Kościoła w Europie, który przetrwał dwie wojny światowe i kryzysy ekonomiczne. Dowiedzą się też, jak Kościół odnosił się do dawnych praktyk poligamii i przezwyciężył naciski finansowe i polityczne, jakich doświadczał w Ameryce”. Ten tom ukaże także historię powstania świątyni w Szwajcarii, a także jak wpłynęło to na rozwój świątyń na całym świecie.

James Perry powiedział, że ten tom „Świętych” opowie historie świętych w Czechosłowacji, Francji, Niemczech, Holandii, Wielkiej Brytanii i innych krajach Europy.

James Perry Image 01
James Perry Image 01
James Perry, doktor historii, członek FHEA jest pisarzem ihistorykiem Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych wDniach Ostatnich2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

W trakcie swojej pracy James Perry czyta listy, zapisy i pamiętniki, a także przegląda albumy i inne historyczne dokumenty, aby znaleźć i potwierdzić historie, z jakimi się spotyka. Razem z innymi historykami szuka historii, które „są wystarczająco interesujące, żeby czytelnik chciał czytać dalej, które pokazują zmiany w Kościele i podnoszą nas na duchu. Mówimy też o kontrowersyjnych wydarzeniach, ale chcemy informować, edukować i inspirować członków Kościoła”.

„Zawsze jestem zaskoczony poświęceniem, jakie członkowie Kościoła są gotowi ponieść. Zwłaszcza kiedy wyobrażasz sobie siebie na miejscu tych osób, które straciły bliskich na wojnie, których mężowie umarli, i które miały wszelkie powody, aby odwrócić się od religii i od Boga, ale jednak zbliżały się do Niego, dalej chcąc dokonywać poświęceń, nawet kiedy zostały z niczym. To bardzo inspirujące”.

„Powieść ‘Święci’ to wspólne dzieło historyków i pisarzy”, powiedział James Perry. „Jako historyk staram się znaleźć postacie i przedstawić kilka opcji pisarzom. Kiedy już przejrzą źródła, które zgromadziliśmy, zaczynają tworzyć szkic historii, wplatając wiele różnych wątków, podobnie jak miało to miejsce w Kościele”.

Powiedział, że jego praca nie byłaby możliwa bez dzienników i zapisów, które były tworzone we wczesnych latach Kościoła. James Perry zachęca współczesnych świętych, żeby robili to samo.

„Jesteśmy tylko jednym ogniwem w łańcuchu historii przywrócenia i jesteśmy upoważnieni do wzmacniania się siłą tych, którzy żyli przed nami. Mamy także obowiązek, aby pozostawić dziedzictwo dla tych, którzy przyjdą po nas”, powiedział James Perry.

Jego życzeniem jest, aby członkowie i sympatycy Kościoła w Europie przeczytali „Świętych” i „znaleźli w sobie pragnienie, aby pracować trochę solidniej, być trochę lepszym i czerpać siłę z wkładu, jaki inni wnieśli w przeszłości”, powiedział. „Warunki dzisiejszego Kościoła w Europie są w dużej mierze wynikiem pracy tych, którzy żyli przed nami. Pokonali stereotypy, wznieśli budynki, dzielili się ewangelią, pisali artykuły do gazet i każde z tych działań dalej kształtuje Kościół i jego miejsce w dzisiejszym społeczeństwie”.

James Perry Image 02
James Perry Image 02
James Perry zrodziną2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Dla tych, którzy chcieliby przeczytać tomy 1. i 2, powieści „Święci”, wydania drukowane można zakupić w centrach dystrybucji przy świątyniach świętych w dniach ostatnich oraz on-line na stronie sklepu Kościoła (w 14 językach). Można ją także przeczytać za darmo w aplikacji Biblioteka ewangelii i w innych formatach tutaj. Ciekawostka: poświęcenie świątyni kończy każdą z tych powieści; w 1. tomie była to świątynia Nauvoo, w 2. tomie świątynia Salt Lake, a w 3. tomie świątynia w Szwajcarii.

Dodatkowo zostanie opublikowana seria sześciu historii znalezionych i napisanych przez Jamesa Perry’ego. Będą się one ukazywać raz w miesiącu na stronach Wiadomości Kościoła w Europie. Te artykuły pokażą wkład świętych w dniach ostatnich w budowę Kościoła w Europie. Seria nosi tytuł „Kamienie milowe i cuda. Dziedzictwo świętych w dniach ostatnich w Europie” i rozpoczyna się od pracy autorstwa Arthura Wintera: „Jeden z największych brytyjskich darów dla pracy w Kościele”.

O Jamesie Perry’m, doktorze historii, członku akademii FHEA

James Perry przyłączył się do Kościoła jako młody mężczyzna w Anglii. Dwa lata po tym, jak został ochrzczony, służył na pełnoetatowej misji w Angielskiej Misji Manchester. Był to dla niego zaszczyt, aby służyć w regionie, gdzie misjonarze świętych w dniach ostatnich i członkowie żyli we wczesnych latach istnienia Kościoła.

Po misji James Perry studiował historię na Uniwersytecie w Lancaster, zdobywając tam tytuł licencjata, magistra i doktora. Jest także członkiem Higher Education Academy i wcześniej był pracownikiem naukowymi, wykładowcą na Uniwersytecie w Lancaster i menadżerem zespołu wspierającego rozwój zawodowy i sportowy w college’u w Newcastle.

James Perry pracuje dla Kościoła na pełen etat jako pisarz i historyk, a obecnie służy jako prezydent gminy swojej kongregacji w północnej Anglii, gdzie mieszka ze swoją żoną i dwójką dzieci.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.