Artykuły prasowe

Kobiety biznesu na Węgrzech szkolą rodziców zastępczych

Chrześcijańska organizacja pieczy zastępczej

„Uśmiech Marii” (oryginalna nazwa węgierska: Mária mosolya — przyp. tłum.) to organizacja założona przez profesjonalistów oraz matki, których celem jest nawiązywanie kontaktów i współpracy na rzecz dzieci straumatyzowanych. W przeciągu ostatnich 6 miesięcy Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich współpracował z Mária mosolya, zapewniając fundusze, aby umożliwić tej organizacji umieszczenie 68 bezbronnych dzieci w domach rodziców zastępczych, którzy przeszli stosowne szkolenia.

Rodziny są ważne. (Zdjęcie stockowe przedstawiające matkę i dziecko).
Rodziny są ważne. (Zdjęcie stockowe przedstawiające matkę i dziecko).
Rodziny są ważne. (Zdjęcie stockowe przedstawiające matkę i dziecko).2024 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo
  

Obecnie na Węgrzech 21 000 dzieci przebywa pod opieką państwa, a dla około 7 000 dzieci brakuje rodzin zastępczych. Możliwości domów dziecka są ograniczone, ponieważ istniejące ośrodki rodzinnej pieczy zastępczej nie są w stanie pozyskać wystarczającej liczby nowych rodziców zastępczych.  Większość dzieci doświadczyła w swoich biologicznych rodzinach ogromnej traumy i przemocy.

Organizacja Mária mosolya poszukuje i szkoli potencjalnych rodziców zastępczych do opieki nad tymi dziećmi. W przeciągu ostatnich sześciu miesięcy wyszkoliła 40 nowych rodziców.  Doradztwo, terapia i ciągłe profesjonalne wsparcie pomogły tym rodzicom zastępczym przezwyciężyć początkowe trudności związane z przyjęciem dzieci w swoich domach. Terapia poświęcona dzieciom również przyniosła efekty.  Jedno z dzieci, które przed umieszczeniem w pieczy zastępczej nie uczęszczało do szkoły, teraz stało się wybitnym uczniem i piłkarzem.   

Założyciele organizacji wybrali dla niej nazwę „Mária mosolya” (Uśmiech Marii), ponieważ wyobrażali sobie, jak Maria, matka Jezusa, spogląda na nich pracę z uśmiechem, widząc ich pełną współczucia pomoc ofiarowaną dzieciom. Organizacja ta zapewnia troskliwą opiekę, której inspiracją jest jej własna nazwa.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.