Artykuły prasowe

Kościół zwiększa przywódcze role kobiet w Europie

Nowe stanowisko dodane do organizacyjnej struktury Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich w Europie to powołanie dla kobiet, aby doradzały urzędnikom kongregacji i uczestniczyły w naradach przywódców. Ann-Mari Lindberg, Sibylle Fingerle, Letícia dos Santos Rudloff, Ghislaine Simonet, Julia Wondra oraz Traci De Marco są pierwszymi kobietami, które zostaną powołane jako doradczynie obszaru dla organizacji w Obszarze Europy.

„Czuję głęboko, jak pilne, jak aktualne i jak napełniające pokorą jest to nowe powołanie. Nie mogę się doczekać, aby poznać sposób, w jaki Pan posłuży się mną, by pomagać organizacjom, rodzinom i ludziom w Kościele”, powiedziała Ann-Mari Lindberg z Dyssegård w Danii.

Doradczynie obszaru dla organizacji będą służyć radą przywódcom kościelnym i reprezentować kobiecy punkt widzenia na wszystkich szczeblach rad. W swej służbie będą również przedstawicielkami Organizacji Podstawowej, Organizacji Młodych Kobiet oraz Stowarzyszenia Pomocy.

„W moim powołaniu czuję, jak bardzo Pan kocha nas — siostry — ponieważ traktuje nas poważnie i postrzega nas jako całość. Niesiemy naprzód kobiecą część dzieła odkupienia”, powiedziała Sibylle Fingerle z Usingen w Niemczech. „Czuję też powinność, którą my, jako siostry, musimy wykorzystywać i poprzez którą mamy rozwijać nasze talenty, ponieważ Pan nas potrzebuje”.

„Kobiety są strażniczkami instytucji rodziny, są kręgosłupem społeczeństwa, a także Kościoła. Jest to zatem przywilej być częścią tego, co niesie ze sobą ta niezwykła zmiana, która niewątpliwie przyczyni się do postępu dzieła Pana w tych dniach ostatnich”, powiedziała Letícia dos Santos Rudloff z Mostoles w Hiszpanii. „My wszyscy: mężczyźni i kobiety, starzy i młodzi, niezależnie od rasy i korzeni kulturowych, jesteśmy zaproszeni do podążania za Chrystusem i do wspólnej pracy w winnicy Pana”.

Ghislaine Simonet z Arnes we Francji dodała: „Jestem entuzjastycznie nastawiona do służby i pomocy we wzmacnianiu organizacji i rodzin we francuskojęzycznej części Europy i we Włoszech w tym nowym powołaniu”.

 Administracja Kościoła opiera się na funkcjonowaniu lokalnych kongregacji zwanych okręgami i gminami, regionalnych grup zwanych palikami i dystryktami, rozleglejszych geograficznie obszarów oraz obejmującym cały świat organów zarządzających, mieszczących się w siedzibie głównej w Salt Lake City w stanie Utah w Stanach Zjednoczonych. Funkcja doradczyni obszaru dla organizacji zwiększa role przywódcze kobiet w obszarze i bazuje na praktyce wspólnej, zjednoczonej służby kobiet i mężczyzn w radach i komitetach na wszystkich szczeblach.

„Z całego serca cieszę się, że mogę służyć naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi razem z siostrami z Europy”, powiedziała Julia Wondra z Wiednia. „Mam nadzieję, że możemy pomóc siostrom odczuć miłość Pana i że dzięki temu rozpoznają, że On bierze je za rękę w okresach wyzwań i prób”, powiedziała Traci De Marco z Olney w Zjednoczonym Królestwie. „To dla nas wielkie błogosławieństwo, że jesteśmy zaangażowane w tę wspaniałą pracę w tym czasie. Modlę się, aby Pan inspirował, pocieszał i wzmacniał nas, gdy będziemy wykonywać Jego dzieło”.

Pierwsze Prezydium, czyli prezydent Kościoła i jego dwóch doradców, zatwierdziło utworzenie tych nowych stanowisk dla obszarów poza Stanami Zjednoczonymi i Kanadą. Prezydia Obszarów mogą wedle własnego uznania decydować o powoływaniu kobiet do funkcji doradczyń obszaru dla organizacji.

Obszar Europy obejmuje ponad 40 krajów. Rozciąga się na północy po kraje skandynawskie i na południu po Hiszpanię i Republikę Zielonego Przylądka.

IAOA-2021-Assignments.jpgDownload Photo

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.