Artykuły prasowe

Kościół rozszerza role przywódcze w dorastającym pokoleniu w Europie

Ponad pięćdziesiąt młodych dorosłych zostało powołanych jako doradcy dorastającego pokolenia w Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich w Obszarze Europy. Ośmiu z nich zostało powołanych jako Doradcy w Obszarze.

rising generation advisors 01Download Photo

Pod przewodnictwem Prezydium Obszaru, Doradcy dorastającego pokolenia będą naradzać się z przywódcami Kościoła i przyczyniać się do tego, by młodzież, młodzi dorośli i misjonarze byli zaangażowani w rady przywódców. To oni, wraz z innymi młodymi dorosłymi, połączą siły z pełnoetatowymi misjonarzami i będą mentorami dla młodych ludzi na ich ścieżce przymierza.

„Nasze dorastające pokolenie może wnieść świeże spojrzenie i moc do naszego życia. Jego talenty, pomysły, poglądy i energia wzbogacają Kościół, a także podnoszą na duchu i inspirują poszczególne osoby, społeczności i społeczeństwa w Europie”, powiedział Starszy Erich W. Kopischke, Pierwszy Doradca w Prezydium Obszaru Europy.

Te nowe role stanowią odpowiedź na zaproszenie Prezydenta Nelsona dla dorastającego pokolenia, aby odgrywało znaczącą rolę w gromadzeniu Izraela i przyspieszaniu dzieła zbawienia, aby połączyć, wspierać i być mentorami dla młodych ludzi w Obszarze Europy.

„To wyjątkowy przywilej, aby być powołanym do służby dorastającemu pokoleniu i szukać pomysłów, jak pomóc temu pokoleniu osiągnąć swój pełen potencjał w żywym Kościele” powiedział Daniel Pail, Doradca dorastającego pokolenia z Wiednia.

Administracja Kościoła opiera się na lokalnych kongregacjach zwanych okręgami i gminami, regionalnych grupach kongregacji zwanych palikami i dystryktami, większych regionach geograficznych oraz ogólnoświatowych organach zarządzających, mających siedzibę w Salt Lake City w stanie Utah w USA. Rola doradcy dorastającego pokolenia rozszerza przywódcze zadania młodych dorosłych w Obszarze i sprawia, że ludzie w różnym wieku służą razem w jedności, działając w radach i komitetach na każdym poziomie Kościoła.

Aby dowiedzieć się więcej o wizji dotyczącej dorastającego pokolenia, obejrzyj uroczyste spotkanie dla młodych dorosłych, na którym przemawiał Prezydent Nelson: Stawanie się Prawdziwie Milenijnym Pokoleniem i spotkanie dla młodzieży: Nadzieja Izraela.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.