Artykuły prasowe

Kościół Jezusa Chrystusa wspiera Światowe Igrzyska Olimpiad Specjalnych 2023 w Berlinie

Młodzi dorośli z Europy jako ochotnicy przy przebiegu igrzysk

Ponad tysiąc młodych dorosłych z Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich z całej Europy ma wesprzeć przebieg Światowych Igrzysk Olimpiad Specjalnych 2023 w Berlinie. Kościół sponsoruje ich udział na europejskiej konferencji służby młodych dorosłych. Igrzyska i służba będą miały miejsce w dniach 16–25 czerwca 2023.

SO2023_01.jpg
SO2023_01.jpg
Krajowe Igrzyska Olimpiad Specjalnych w Berlinie2022 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

W poprzednim liście skierowanym do młodych dorosłych w Europie przywódcy Obszaru Europy Środkowej Kościoła napisali: „Jedną z naszych boskich sposobności i obowiązków jest podążanie za naszym Zbawicielem Jezusem Chrystusem poprzez służbę bliźnim. Ta konferencja będzie niezapomnianą okazją do służby i uczczenia wspaniałych dzieci naszego Ojca Niebieskiego, które często są odsuwane na bok”.

Dwudziestopięcioletnia mieszkanka Berlina, Tabita Aversa, była jedną z 35 młodych dorosłych z Niemiec, którzy podjęli się wolontariatu podczas Krajowych Igrzysk Olimpiad Specjalnych w Niemczech w czerwcu ubiegłego roku. Opisuje to doświadczenie słowami: „Warto było! Moje najlepsze wspomnienie jest związane ze środowym wieczorem, kiedy podczas przyjęcia dla wolontariuszy i sportowców razem tańczyliśmy i świetnie się bawiliśmy”. Mówi, że już zapisała się jako ochotniczka na Światowe Igrzyska Olimpiad Specjalnych 2023.

Ta ochotnicza służba wymaga od młodych ludzi w wieku 18–35 lat, zajętych nauką, pracą, związkami i wchodzeniem w samodzielne życie, poświęcenia czasu i środków pieniężnych. Uczestnicy muszą zapewnić sobie podróż do i z Berlina. Zostanie im zapewnione zakwaterowanie, wyżywienie i szkolenie przez Olimpiady Specjalne. Będą służyć w czasie igrzysk przez pięć lub dziesięć dni, w zależności od wybranej opcji. W czasie dnia będą pracować jako wolontariusze podczas igrzysk, a wieczorami będą mogli uczestniczyć w zajęciach organizowanych przez Kościół: imprezach tanecznych, uroczystych spotkaniach, warsztatach i innych zajęciach towarzyskich.

Młodzi dorośli innych wyznań lub bezwyznaniowi także są mile widziani na tej wyjątkowej konferencji służby, jak podkreślają przywódcy Obszaru Europy Środkowej Kościoła. Wszyscy wolontariusze muszą posługiwać się językiem niemieckim lub angielskim. W czasie konferencji będą proszeni o przestrzeganie kościelnych norm zachowania. Wszelkie dalsze informacje, w tym dotyczące uczestnictwa w tej konferencji służby oraz zapisów na wolontariat w czasie igrzysk, można znaleźć tutaj.

„Po prostu się zapiszcie!”, mówi Aversa. „Będzie to bardzo wartościowe przeżycie, poznacie wspaniałych ludzi i ich historie. Te doświadczenia i wspomnienia zostaną z wami do końca życia!”.

W swoim niedawnym liście przywódcy Obszaru Europy Środkowej Kościoła pisali dalej: „Cieszymy się, że nasi młodzi dorośli z całej Europy będą mogli przyłączyć się do tego wspaniałego zgromadzenia zorientowanego na służbę i przyjaźń. Kiedy podążamy za przykładem Jezusa Chrystusa w duchu miłości i wspólnej służby, wiemy, że będzie to błogosławieństwem dla wszystkich zaangażowanych osób”.

Te Światowe Igrzyska Olimpiad Specjalnych są największym wydarzeniem sportowym, gdzie 7 tys. sportowców z niepełnosprawnością intelektualną współzawodniczy w 26 dyscyplinach sportowych. Do pomocy ma być powołanych 20 tys. wolontariuszy z całego świata.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.