Artykuły prasowe

Kościół Jezusa Chrystusa przekazuje 32 miliony dolarów na cele Światowego Programu Żywnościowego

Z funduszy zostaną zakupione podstawowe środki żywnościowe oraz wsparcia w sytuacjach kryzysowych dla 1,6 miliona ludzi w dziewięciu krajach

Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przekazał na cele Światowego Programu Żywnościowego Organizacji Narodów Zjednoczonych (WFP) 32 miliony dolarów amerykańskich. Jest to największa jednorazowa darowizna kościoła na rzecz organizacji humanitarnej. Jej celem jest wsparcie w walce ze zjawiskiem, które w WFP nazywa się „wstrząsowym kryzysem głodu”.

Podczas wizyty w siedzibie Światowego Programu Żywnościowego w Rzymie Biskup L. Todd Budge z Przewodniczącej Rady Biskupiej przekazał donację dyrektorowi generalnemu i prezesowi zarządu WFP w USA, Barronowi Segarowi, oraz zastępczyni dyrektora wykonawczego ds. partnerstwa i rzecznictwa, Ute Klamert.

„Jesteśmy bardzo wdzięczni za to, że możemy współpracować ze Światowym Programem Żywnościowym, bo wiemy, że w ramach jego działalności zostanie pozyskana żywność dla najbardziej potrzebujących”, powiedział Biskup Budge. „Dziękujemy świętym w dniach ostatnich oraz sympatykom Kościoła, których finansowa ofiara umożliwiła ten dar. Taka ofiarność czyni dzieci Boże nieco szczęśliwszymi ludźmi, a wszystkich nas — nieco świętszymi”.

WFP przekaże fundusze od Kościoła na cele zapewnienia żywności oraz wsparcia w sytuacjach kryzysowych 1,6 miliona najbardziej narażonych mieszkańców następujących dziewięciu krajów: Afganistanu, Demokratycznej Republiki Konga, Etiopii, Haiti, Kenii, Nigerii północno-wschodniej, Somalii, Sudanu Południowego oraz Jemenu.

„Ta niezwykła donacja pochodząca od Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich została przekazana w najwłaściwszym czasie”, powiedział dyrektor wykonawczy WFP, David Beasley. „Dziś głodują miliony ludzi, a w WFP ciężko pracujemy nad tym, by zapewnić im żywność, pomoc i nadzieję — i ta ratująca życie donacja pozwala nam działać w tym zakresie”.

Gdy światowy kryzys żywnościowy skazuje miliony osób na głód, współdziałanie WFP, rządów i organizacji partnerskich jest dla tych ludzi jak lina ratunkowa. W Somalii, na przykład, WFP zwiększa skalę pomocy humanitarnej w rekordowym zakresie, aby zapobiec przewidywanej klęsce głodu. W Jemenie pomoc żywnościowa WFP dotarła do ponad połowy mieszkańców i powstrzymała zjawisko głodu. W tym samym czasie miliony rodzin w Afganistanie zależą od żywności, środków odżywczych i wsparcia bytowego z WFP.

„W obecnym czasie bezprecedensowych światowych potrzeb jesteśmy wdzięczni Kościołowi Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich za ten nadzwyczajny dar umożliwiający zmiany”, powiedział dyrektor Segar. „Wsparcie sektora prywatnego ma kluczowe znaczenie dla naszej misji, bo pozwala WFP zwiększać pomoc na rzecz odżywienia i odporności, dzięki czemu rodziny osiągają stabilizację i pewien poziom komfortu w tych niełatwych czasach. Jestem pewien, że dar Kościoła zainspiruje innych do przyłączenia się do naszego ruchu i zakończenia globalnego głodu”.

Ute Klamert dodała: „Przyjmujemy tę hojną donację z wdzięcznością i silnym przekonaniem, że jesteśmy w stanie wykorzystać ją do celów wyżywienia osób potrzebujących, najbardziej narażonych na skutki kryzysu, i pomóc im wydostać się z opresji, przetrwać i dostosować się”.

Obecnie rekordowa liczba 345 milionów ludzi stoi w obliczu poważnego zagrożenia głodem, a 50 milionów znajduje się na krawędzi głodu. Bez natychmiastowej akcji około 60 milionów dzieci będzie podlegać ryzyku poważnego niedożywienia przed końcem 2022 r. Efekt fali, jaki na całym świecie wywołała wojna w Ukrainie, spotęgowany przez inne konflikty na całym świecie, ekstremalne stany pogodowe oraz negatywne skutki społeczno-ekonomiczne pandemii COVID–19 pcha i tak już bezbronnych ludzi ku kompletnej desperacji.

„Cieszę się z całego serca, że miliony niedożywionych dzieci skorzysta z tej donacji”, dodaje Siostra Camille N. Johnson, generalna przywódczyni kościelnego Stowarzyszenia Pomocy, które jest organizacją kobiecą. „Jezus odnosi się do dzieci z czułością. Szlocha, gdy cierpią głód. Raduje się, gdy podejmowany jest choćby najmniejszy wysiłek, by im pomóc. Wielkie podziękowania należą się Światowemu Programowi Żywnościowemu i wszystkim, którzy przyczynili się dla dobra tej sprawy”.

Współpraca Kościoła Jezusa Chrystusa z WFP rozpoczęła się w 2014 r. Dyrektor wykonawczy WFP, David Beasley, odwiedził kościelne zakłady pomocy społecznej w Salt Lake City w 2019 r. Te dwie organizacje działały wspólnie, by niwelować głód w czasie pandemii COVID-19.

Kościół Jezusa Chrystusa przekazuje około 1 miliarda dolarów amerykańskich rocznie na opiekę nad potrzebującymi na całym świecie.

Czym jest Światowy Program Żywnościowy

Światowy Program Żywnościowy Organizacji Narodów Zjednoczonych jest największą na świecie organizacją humanitarną, która ratuje życie w warunkach zagrożenia i zapewnia pomoc żywnościową, aby otwierać drogę do pokoju, stabilizacji i pomyślności ludzi podnoszących się z konfliktów, klęsk i skutków zmian klimatycznych.

Światowy Program Żywnościowy w USA, organizacja z siedzibą w Waszyngtonie, D.C., z dumą wspiera misję Światowego Programu Żywnościowego ONZ poprzez mobilizowanie decydentów politycznych, przedsiębiorców i osób prywatnych do wspierania tego światowego ruchu i unicestwienia problemu głodu. Przywódcy WFP w USA oraz pomoc, którą świadczy ta organizacja, podtrzymuje amerykańskie dziedzictwo żywienia potrzebujących rodzin z całego świata. Dowiedz się więcej o misji Światowego Programu Żywnościowego USA.

Służby humanitarne Kościoła Jezusa Chrystusa

Służby humanitarne Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich niosą ulgę cierpiącym, wspomagają samowystarczalność i zapewniają możliwości służby. Ich wytyczną stanowi napomnienie Jezusa Chrystusa, by karmić głodnych, poić spragnionych, przyjmować przechodniów, odziewać nagich, odwiedzać chorych i dotkniętych nieszczęściem.

Kościelne wysiłki humanitarne są możliwe dzięki hojnym datkom i pracy wolontariackiej świętych w dniach ostatnich oraz sympatyków Kościoła. Wolontariusze wypracowują rocznie ponad milion dni roboczych w ramach realizacji inicjatyw pomocy wzajemnej.

Kościół finansuje projekty pomocowe i rozwojowe w 195 krajach i terytoriach. Udziela wsparcia niezależnie od rasy, przynależności religijnej czy narodowości beneficjentów. Działania pomocowe są oparte na podstawowych zasadach odpowiedzialności osobistej, społecznego wsparcia, samowystarczalności i zrównoważonego rozwoju.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.