Malaria01_230809_v1.jpeg
Artykuły prasowe

Kościół Jezusa Chrystusa pomaga w nowych szczepieniach przeciwko malarii w Afryce

Prawie 40 000 dzieci otrzyma szczepionkę

Podczas konferencji Globalnego Sojuszu na rzecz Szczepionek i Szczepień, która odbyła się w Hiszpanii 15 czerwca 2023 roku sojusz (GAVI), ogłosił przekazanie 3 mln dolarów przez Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich na wsparcie historycznej kampanii szczepień przeciwko malarii w Afryce.

Darowizna Kościoła wzmocni skoordynowane wysiłki GAVI, UNICEF-u, Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) i innych organizacji na rzecz pozyskania i dystrybucji nowej szczepionki RTS,S przeciw malarii. Szacuje się, że dzięki pomocy Kościoła około 39 500 afrykańskich dzieci otrzyma cztery dawki szczepionki potrzebne do uzyskania odporności na malarię, co jest bezpośrednim skutkiem tej darowizny. Jest to część szeroko zakrojonej, wieloletniej kampanii mającej na celu zaszczepienie 4,5 miliona dzieci do 2025 roku.

„Malaria pozostaje jedną z najbardziej śmiercionośnych chorób w Afryce i co roku zabija tysiące małych dzieci” — powiedział Guillaume Grosso, dyrektor GAVI ds. zaangażowania sektora państwowego i prywatnego oraz relacji i kampanii z darczyńcami. „Dzięki istotnym funduszom od darczyńców, takich jak Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich, możemy pomóc chronić więcej zagrożonych dzieci w miarę wprowadzania szczepionki”.

Według GAVI, w 2021 roku w Afryce na malarię zmarło około 475 000 dzieci poniżej piątego roku życia, co sprawia, że jej ona główną przyczyną zgonów dzieci na kontynencie — jednak aż do niedawna nie była dostępna żadna szczepionka. Szczepionka przeciw malarii jest opracowywana od ponad 18 lat. Szczepionka RTS,S została zatwierdzona przez WHO do szerokiego stosowania w październiku 2021 roku po udanym pilotażu w Ghanie, Kenii i Malawi, gdzie otrzymało ją około 1 milion dzieci. Jest to pierwsza szczepionka przeciwko malarii zatwierdzona przez WHO, a inne są obecnie opracowywane.

„Ta bardzo potrzebna nowa szczepionka RTS,S przeciw malarii pomoże chronić tysiące małych dzieci przed tą śmiertelną chorobą” — powiedział Gérald Caussé, Przewodniczący Biskup Kościoła. „Jesteśmy wdzięczni, że możemy być częścią tej historycznej inicjatywy”.

RTS,S zapobiega Plasmodium falciparum, najbardziej śmiercionośnemu pasożytowi malarii na świecie i najbardziej rozpowszechnionemu w Afryce. RTS,S jest pierwszą szczepionką zalecaną do zapobiegania malarii u dzieci na obszarach o umiarkowanym lub wysokim stopniu przenoszenia choroby.

Minister zdrowia Ghany, Kwaku Agyeman-Manu, który jest świętym w dniach ostatnich, powiedział, że ta szczepionka przeciw malarii może zakończyć lata cierpienia w jego kraju spowodowane tą „straszną chorobą”.

„W społecznościach w całym moim kraju ludzie są podekscytowani, a zapotrzebowanie na szczepionkę jest wysokie” — powiedział.

Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich wspiera Sojusz na rzecz szczepionek i szczepień GAVI od 2011 roku. Kościół udziela finansowego wsparcia czołowym globalnym organizacjom zajmującym się szczepieniami, pomagając im w pozyskaniu i dystrybucji szczepionek, monitorowaniu chorób, reagowaniu na epidemie, szkoleniach pracowników służby zdrowia oraz opracowywaniu programów eliminacji i zwalczania chorób. Działania te skutkują większą liczbą zaszczepionych dzieci i mniejszą liczbą ofiar śmiertelnych z powodu malarii, odry, różyczki, tężca u matek i noworodków, polio, biegunki, zapalenia płuc, żółtej febry i innych chorób.

„Programy szczepień są inwestycją w kapitał ludzki” — powiedział minister zdrowia Sierra Leone, Austin Demby. „Poprawiają zdrowie publiczne, długość życia i wydajność pracy. Stanowią zaliczkę na przyszły dobrobyt gospodarczy”.

„Ten długo oczekiwany wysiłek inicjatywy szczepienia dzieci przeciwko malarii naprawdę ratuje życie” — powiedziała Generalna Prezydent Stowarzyszenia Pomocy, Camille N. Johnson. „To piękny sposób, w jaki możemy pomóc nieść ulgę, tak jak zrobiłby to Zbawiciel”.

Wysiłki humanitarne Kościoła Jezusa Chrystusa

Dzięki podejmowanym wysiłkom humanitarnym Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich niesie ulgę w cierpieniu, wspiera samowystarczalność i zapewnia możliwości służby. Kościół podąża za napomnieniem Jezusa Chrystusa, aby karmić głodnych, napoić spragnionych, przyjmować przybyszów, odziewać nagich, odwiedzać chorych i udręczonych.

Kościelne wysiłki humanitarne są możliwe dzięki hojnym datkom i pracy wolontariackiej świętych w dniach ostatnich oraz sympatyków Kościoła. Rocznie wolontariusze poświęcają ponad 6 milionów godzin pracy na rzecz inicjatyw pomocy wzajemnej.

Kościół finansuje projekty pomocy i rozwoju w ponad 190 krajach i terytoriach oraz udziela pomocy bez względu na rasę, przynależność religijną czy narodowość. Działania pomocowe są oparte na podstawowych zasadach odpowiedzialności osobistej, społecznego wsparcia, samowystarczalności i zrównoważonego rozwoju.

Projekt szczepień przeciwko malarii jest częściowo finansowany przez Służby Charytatywne ŚwDO w Australii (LDS Charities Australia).

O Sojuszu na rzecz szczepionek i szczepień, GAVI

GAVI to międzynarodowa organizacja założona w celu poprawy dostępu do nowych i niedostatecznie wykorzystywanych szczepionek dla dzieci żyjących w najbiedniejszych krajach świata. Od 2000 roku GAVI pomógł zaszczepić prawie miliard dzieci, zapobiegając ponad 16 milionom zgonów.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.