Artykuły prasowe

Kościół świętuje 10-lecie współpracy z organizacją UNICEF

Władze UNICEF-u w USA zwiedzają miejsca działalności humanitarnej Kościoła w Salt Lake City

W czwartek 12 stycznia 2023 r. władze organizacji UNICEF w USA zwiedziły miejsca działalności humanitarnej Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich w Salt Lake City, Utah. UNICEF wraz z Kościołem świętują dziesięciolecie współpracy zorientowanej na pomoc dzieciom w potrzebie na całym świecie.

Delegację UNICEF-u przyjęli w siedzibie głównej Kościoła starsi przywódcy kościelni oraz kościelny Departament ds. pomocy wzajemnej i samowystarczalności. W środę wieczorem wspólnie uczestniczyli w obiedzie na Temple Square [Placu Świątynnym], podczas którego obecni byli Starszy Gary E. Stevenson z Kworum Dwunastu Apostołów, Przewodniczący Biskup Gérald Caussé, Generalna Prezydent Stowarzyszenia Pomocy, Camille N. Johnson, oraz Blaine R. Maxfield, dyrektor zarządzający ds. pomocy wzajemnej i samowystarczalności.

„Wyrażamy wdzięczność za długotrwałą współpracę z UNICEF-em w Stanach Zjednoczonych. Ich praca na rzecz troski o bezbronne dzieci i ich rodziny na całym świecie całkowicie pokrywa się z globalnym ukierunkowaniem Kościoła na dożywianie dzieci we wczesnym dzieciństwie. Podążamy za napomnieniem Chrystusa, by kochać naszych bliźnich i służyć im”, powiedział Biskup Caussé.

„Cieszymy się z tej możliwości współpracy z UNICEF-em w USA mającej na celu niesienie pomocy dzieciom w kwestii zapewnienia im lepszego wyżywienia i zdrowia”, powiedziała Prezydent Johnson.

„Jestem dosłownie oszołomiony wszystkim, co zobaczyliśmy”, powiedział podczas swojej pierwszej wizyty w Salt Lake City Michael Nyenhuis, prezes i dyrektor naczelny UNICEF-u w USA z siedzibą w Nowym Jorku. „Jesteście nie tylko dobroczyńcami. Jesteście do tego powołani. I uważam, że to powołanie, które ludzie wierzący mają do tej pracy, sprawia, że są oni bardziej zaangażowani”, powiedział Nyenhuis.

Sharon Eubank, dyrektor Służb Humanitarnych Kościoła na całym świecie, oprowadzała władze organizacji UNICEF w USA po Centrum Humanitarnym oraz Placu Pomocy Wzajemnej.

„Mam nadzieję, że dostrzeżecie trzy rzeczy”, Siostra Eubank powiedziała grupie. „Mam nadzieję, że dostrzeżecie to, iż wysiłki tych ludzi są dowodem na to, że starają się przekładać swoją wiarę w Jezusa Chrystusa na praktyczne działania. Mam nadzieję, że zauważycie poszanowanie dla godności ludzkiej duszy, wszystkich ludzi, bez względu na wyznanie, tradycje czy przekonania polityczne. Mam też nadzieję, że dostrzeżecie, iż etos dobrowolnej służby, bez wynagrodzenia, wykraczającej poza własne potrzeby, przynosi korzyść zarówno społeczeństwu, jak i ludzkiej duszy”.

Władze UNICEF-u w USA spotkały się również na Temple Square z członkami Przewodniczącej Rady Biskupiej.

„Sądzę, że możemy naprawdę skutecznie współpracować z Kościołem na kilku płaszczyznach. Jedną z nich są szczepienia”, wyjaśnił Nyenhuis. „Kolejną jest wyżywienie. Dostrzegamy ogromny kryzys w sferze wyżywienia dzieci w dzisiejszym świecie”.

Historia współpracy

W 2013 r. Kościół Jezusa Chrystusa zapewnił wsparcie dla organizacji UNICEF w Jordanii w kwestii szczepień. W 2014 Kościół dołączył do koalicji partnerów wspierających programy eliminacji tężca u matek i noworodków.

Wsparcie Kościoła dotarło do 10 milionów kobiet dzięki szczepionce chroniącej je przed tężcem okołoporodowym, pomagając zmniejszyć liczbę krajów, w których obciążenie chorobą było wysokie, z 50 do 12.

Współpraca w niesieniu pomocy w sytuacjach kryzysowych miała miejsce w 2015 r. i celem jej było udzielenie pomocy uchodźcom w Europie. Pomoc partnerska poprzez program „Nauka na całe życie”, który wprowadzono w Demokratycznej Republice Konga, Kenii, Sudanie i Ugandzie, w 2018 r. dotarła do ponad 115 tys. dzieci. W 2021 roku Kościół dołączył do globalnej akcji dystrybucji szczepionek przeciwko COVID-19.

„Od tamtej pory rozprowadziliśmy 1,8 miliarda dawek szczepionki po całym świecie i choć nie pomogliśmy zakończyć kryzysu COVID, to z pewnością doprowadziliśmy go do punktu, w którym jest w większym stopniu pod kontrolą”, zauważył Nyenhuis.

Ponadto Kościół uczestniczył w zeszłym roku w globalnym programie UNICEF-u pod nazwą „Nie ma czasu do stracenia”, mającym na celu zapobieganie i leczenie niedożywienia u dzieci.

„Ten globalny wysiłek w szczególny sposób współgra z misją Stowarzyszenia Pomocy w Kościele polegającą na niesieniu ulgi w cierpieniu, w tym dzieci doświadczających niedożywienia”, powiedziała Prezydent Johnson. „Wyrażamy naszą miłość do dzieci na całym świecie i jesteśmy zaangażowani w wysiłki mające na celu pomóc zakończyć zagrażające życiu różne formy niedożywienia i zapewnić małym dzieciom zdrowsze, szczęśliwsze życie”.

„Nie ma lepszej organizacji niż UNICEF, jeśli chodzi o docieranie do najbardziej potrzebujących miejsc i przebywanie tam przez jak najdłuższy czas, aby zapewnić najsłabszym dzieciom dostęp do rzeczy, których potrzebują”, dodała Siostra Eubank. „W miejscach, gdzie Kościół nie ma swoich kongregacji, biur czy ciężarówek, tam wkracza UNICEF, a jego zaangażowanie jest długotrwałe. Myślę, że widzieliśmy skutki tych działań”.

„Widzieliśmy, jak w obecnym czasie Kościół angażuje się w swoją misję nadaną przez Jezusa, aby członkowie działali w Jego imieniu zarówno w swoich społecznościach, jak i na całym świecie”, zakończył Nyenhuis.

„Kluczowym priorytetem dla Kościoła jest niesienie pomocy w przypadku rosnącego poziomu głodu i niedożywienia na całym świecie”, powiedział Maxfield. „Nasz wkład i współpraca z UNICEF-em w USA pomagają najbardziej potrzebującym dzieciom i matkom na całym świecie”.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.