Artykuły prasowe

Kościół dociera z pomocą do poszkodowanych w nawałnicy na Pomorzu

W nocy z 11 na 12 sierpnia 2017 roku nawałnica spustoszyła znaczne połacie Wielkopolski, Kujaw i Pomorza. Żywioł zniszczył 45 tys. ha lasu, zerwał kilka tysięcy dachów, deszcz i grad zniszczyły uprawy na ponad 70 tys. ha pól.

We wsi Racławki w powiecie chojnickim, wiele gospodarstw doświadczyło niszczycielskich skutków huraganu. Porywisty wiatr zerwał dachy i uszkodził konstrukcje niektórych domów i zabudowań gospodarczych.

 

W dniach 30 sierpnia – 1 września br. 11 wolontariuszy z gminy warszawskiej wyjechało do Racławek aby pomóc w pracach porządkowych i naprawie szkód wyrządzonych przez nawałnicę. Członkowie Kościoła pracowali przy zabezpieczaniu uszkodzonego mienia, usuwaniu  zniszczonych elementów konstrukcyjnych budynków, sprzątaniu i paleniu połamanych i rozproszonych na terenie wsi gałęzi.

W uzgodnieniu z kilkoma , wolontariusze przez 3 dni pomagali w pracach polowych i gospodarskich, m.in. przy zbiorze buraków, ogórków, pakowaniu ziemniaków i sprzątaniu stodół, aby odciążeni gospodarze mogli przeznaczyć czas na reperację uszkodzonych zabudowań gospodarczych.

Ze względu na skalę szkód i zniszczeń Kościół służył także pomocą finansową. Na podstawie  oszacowanych przez rzeczoznawcę budowlanego potrzeb, zakupiono drewno konstrukcyjne, pokrycia dachowe, cegły, zaprawę i cement za 26 tys. złotych. Dostarczone materiały budowlane zostały rozładowane przez wolontariuszy i przeznaczone na naprawy domów i zabudowań 8 mieszkańców, wytypowanych przez władze lokalne.

Pomoc w pracach budowlanych w Racławkach będzie kontynuowana we wrześniu.  

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.