Oficjalne oświadczenie

Kościół przedstawia kontekst zmian w Podręczniku dotyczących małżeństw osób tej samej płc

Podczas wywiadu przed kamerami, jaki odbył się w piątek w Salt Lake City, Starszy D. Todd Christofferson z Kworum Dwunastu Apostołów Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich potwierdził stanowisko Kościoła dotyczące małżeństwa oraz nakreślił zmiany zawarte w Podręczniku na temat procedur Kościoła wpływające na pary osób tej samej płci i ich dzieci. Wywiad pomoże członkom Kościoła, mediom i osobom zainteresowanym w lepszym zrozumieniu kontekstu i celu tych zmian, które są szeroko omawiane w prasie, mediach społecznościowych i w innych miejscach.

Zmiany zostały dokonane w tym tygodniu w kościelnym Podręczniku 1 (zawierającym procedury i wskazówki dla lokalnych przywódców Kościoła) i zostały zatwierdzone przez Pierwsze Prezydium oraz Kworum Dwunastu Apostołów. Przedstawiono je w liście, który został wysłany do lokalnych przywódców Kościoła na całym świecie.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.