Artykuły prasowe

Kampania „Wielkanoc to Chrystus” zachęca wiernych do posługi na wzór Chrystusowy

W piątek, 12 kwietnia br., Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich zainicjuje wielkanocną kampanię „Wielkanoc to Chrystus”, udostępniając dwuminutowy film pod tym samym tytułem. Ukazuje on Chrystusowy przykład wiary, nadziei i miłości oraz zachęca do naśladowania Zbawiciela.

 „To Zbawiciel zerwał pęta śmierci”, powiedział Russell M. Nelson, Prezydent Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich. „To Zbawiciel zapłacił za nasze grzechy i przewinienia i oczyszcza z nich nasze sumienie, jeśli za nie odpokutujemy. To Zbawiciel wybawił nas od fizycznej i duchowej śmierci”.

Wielkanoc upamiętnia zmartwychwstanie Chrystusa i obietnicę życia wiecznego dzięki Niemu. Kampania zachęca wyznawców Chrystusa do otworzenia się na drugiego człowieka i podjęcia dyskusji nad błogosławieństwami Zadośćuczynienia Chrystusa.

„Wymieniajcie się filmami w mediach społecznościowych i w wiadomościach grupowych lub indywidualnych. Dołączajcie do nich wasze osobiste świadectwo o tym, czym dla was jest Wielkanoc”, mówi Judith Genster, producentka mediów cyfrowych Obszaru Europy.

Kampania „Wielkanoc to Chrystus” będzie trwała przez 10 dni. Można ją śledzić w mediach społecznościowych oraz na stronie internetowej www.mormoni.pl w 22 językach.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.