CaringNeed2023_01_240503_v1.png
Artykuły prasowe

Jak Kościół Jezusa Chrystusa troszczył się o osoby w potrzebie w 2023 roku

Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich stara się roztaczać opiekę nad coraz większą liczbą dzieci Bożych w potrzebie. W 2023 roku wydatki na pracę z zakresu opieki społecznej, samowystarczalności, pomocy humanitarnej i wolontariatu przekroczyły kwotę ponad 1,3 miliarda dolarów oraz sumę 6,2 miliona godzin poświęconych na wolontariat.

Jak szczegółowo opisano w podsumowaniu za 2023 rok, „Troszczenie się o potrzebujących”, program Kościoła obejmujący 4119 projektów humanitarnych, pobłogosławił ludzi w 191 krajach i terytoriach.

„Jako naśladowcy Jezusa Chrystusa, uważamy to za obowiązek i radosny przywilej,” powiedziało Pierwsze Prezydium w podsumowaniu. „Z wdzięcznością zauważamy bezinteresowny wkład czasu i środków członków Kościoła, przyjaciół i innych zaufanych organizacji, które umożliwiają postęp i rozwój tej pracy”.

{{video_01| https://youtube.com/embed/MaAs_eK7YVA}}

Programy pomocy na całym świecie obejmowały 921 projektów poświęconych pomocy kobietom i dzieciom, 601 poświęconych opiece zdrowotnej, 530 skupionych na zabezpieczeniu żywności, 415 dotyczących niesienia pomocy w czasie klęsk żywiołowych, 374 służących bezdomnym oraz 206 zapewniających czystą wodę. Strona JustServe zarejestrowała prawie 120 000 nowych użytkowników i utworzono ponad 17 500 nowych projektów JustServe. Około 11 360 misjonarzy ds. pomocy wzajemnej i samowystarczalności, wraz z wieloma tysiącami członków Kościoła, dołożyło swoją cegiełkę do działań wolontariatu.

„Jesteśmy wdzięczni za możliwość współpracy z profesjonalnymi organizacjami, które mają podobną do naszej wizję opieki nad potrzebującymi”, powiedział Gérald Caussé, Przewodniczący Biskup Kościoła. „Nasza współpraca pomaga nam rozszerzać wpływ naszych działań na całym świecie, gdy podążamy za przykładem Jezusa Chrystusa, aby kochać naszych bliźnich i służyć im”.

43-stronicowe podsumowanie jest dostępne w 17 językach na stronie: Caring.ChurchofJesusChrist.org. Realizacja wielu z projektów wymienionych w podsumowaniu była możliwa dzięki współpracy z organizacjami takimi jak: WaterAid, UNICEF, Światowy Program Żywnościowy, Water for People, ShelterBox i innych.

prowadzony przez Stowarzyszenie Pomocy, mający na celu poprawę zdrowia i rozwoju dzieci poniżej 5 roku życia oraz ich matek. W ramach tej inicjatywy, Prezydent Camille N. Johnson odwiedziła miejsca na Filipinach, gdzie dzieci były badane pod kątem niedożywienia, a rodzice otrzymywali szkolenie i wsparcie dotyczące znaczenia dywersyfikacji diety.

„Chcemy wzmacniać rodziny”, powiedziała Generalna Prezydent Stowarzyszenia Pomocy Camille N. Johnson. „W wielu przypadkach kochający rodzice nie mają wiedzy, jak odpowiednio żywić swoje dzieci. Dzięki większemu zrozumieniu i bogatszym zasobom są lepiej wyposażeni, aby dokonać trwałych zmian o długofalowych skutkach”.

{{video_02| https://youtube.com/embed/7J6-6dLG4vo}}

Innym godnym uwagi aspektem pomocy Kościoła dla potrzebujących są automaty z prezentami „Świeć światu”. Te automaty umożliwiają osobom zakup przedmiotów — takich jak posiłki czy szczepienia — dla osób doświadczających trudności na całym świecie. Od listopada do grudnia około 600 000 osób skorzystało z tych automatów w Australii, Kanadzie, Gwatemali, Meksyku, Nowej Zelandii, na Filipinach i w Stanach Zjednoczonych, łącznie przekazując 10,4 miliona dolarów na datki.

oraz założenie szkoły w Zambii — wśród wielu innych znaczących przedsięwzięć.

I Kościół Jezusa Chrystusa pozostaje zaangażowany w realizację wizji przedstawionej przez Proroka i Prezydenta Russella M. Nelsona we współpracy z National Association for the Advancement of Colored People (NAACP) (Krajowe Stowarzyszenie na rzecz Popierania Ludności Kolorowej). Jedna z konkretnych inicjatyw, która trwała w 2023 roku, dotyczyła wsparcia dla niemowląt i matek w Memphis, w stanie Tennessee.

Program MyBaby4Me, uruchomiony w listopadzie 2022 roku, ma na celu zmniejszenie wskaźnika śmiertelności niemowląt. Warto zauważyć, że kod pocztowy miasta: 38126, ma jeden z najwyższych wskaźników śmiertelności niemowląt w Stanach Zjednoczonych.

{{video_03| https://youtube.com/embed/h850-4daNAg}}

zachęca świętych w dniach ostatnich i przyjaciół wiary do służenia innym w swojej społeczności poprzez określanie potrzeb, budowanie relacji, tworzenie planów i dzielenie się doświadczeniami. Każda sekcja podsumowania zawiera funkcję „Co mogę zrobić?”, aby pomóc ludziom działać.

„Mamy wiarę i zaufanie w miłość Boga do wszystkich Jego dzieci”, powiedziało Pierwsze Prezydium. „Dobrzy ludzie, którzy pomagają realizować dzieło zbawienia Boga, są wszędzie, opiekując się swoimi bliźnimi i pocieszając ich w czasie potrzeby. Zapraszamy wszystkich do przyłączenia się do nas, gdy wyciągamy ręce z miłością i służbą do siebie nawzajem, i modlimy się, aby Pan nadal błogosławił to wielkie dzieło”.

Przeczytaj podsumowanie za 2023 rok, program „Troszczenie się o potrzebujących”.  (Tylko po angielsku)

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.