Artykuły prasowe

Dawaj, jak dawał Chrystus: Bożonarodzeniowa inicjatywa „Świeć światu” rozpoczyna się od dnia służby

Członkowie Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich oraz jego sympatycy na całym świecie są zaproszeni do udziału w „ogólnoświatowym dniu służby”, który odbędzie się 1 grudnia 2018 r., w ramach rozpoczęcia bożonarodzeniowej kampanii „Świeć światu”. Kampania będzie trwać do pierwszego dnia świąt Bożego Narodzenia, 25 grudnia.

          

Kościół Jezusa Chrystusa zapoczątkował kampanię „Świeć światu” w 2016 roku. Każdego roku skupia się ona na Jezusie Chrystusie, Zbawicielu świata. Temat przewodni w 2018 r., który brzmi: „Świeć światu — dawaj, jak dawał Chrystus”, zainspirował Prezydent Russell M. Nelson, który wezwał nas do tego, abyśmy z miłością służyli wszystkim bliźnim, tak jak czynił to Chrystus, „w nowy i świętszy sposób”. W odróżnieniu od poprzednich kampanii, kiedy to skupialiśmy się na tym, jak mamy służyć, tegoroczna inicjatywa skupia się wokół tego, komu możemy służyć.

W tym roku, począwszy od 1 grudnia, wszyscy zostali poproszeni, aby rozświetlić różne aspekty swojego życia i starać się naśladować Chrystusa, wyszukując osoby, którym można służyć. W każdym tygodniu będzie nam towarzyszył inny temat przewodni: świeć światu, świeć swojej społeczności, świeć swojej rodzinie i świeć swojej wierze.

Media

Na krajowych stronach informacyjnych Kościoła, na stronie internetowej LightTheWorld.org oraz na kościelnych stronach społecznościowych, dostępne będą co tydzień filmy i treści, które będzie można upubliczniać. Jednocześnie kościelny Obszar Europy 12 grudnia udostępni trzy dodatkowe filmy, w tym nowy film o tematyce bożonarodzeniowej. Będzie on poświęcony cotygodniowym tematom przewodnim tegorocznej kampanii. Dostępne będą również inne materiały do pobrania, które będzie można wydrukować, łącznie z kalendarzem zawierającym pomysły dotyczące jak najlepszego zastosowania tematu przewodniego każdego tygodnia. Wszystkie materiały będą dostępne w 22 językach.

                        

Automaty z prezentami

W tym roku będą także dostępne popularne automaty z prezentami „Świeć światu”. Pierwszy raz automaty te wprowadzono w obieg w 2016 roku w USA. Darczyńcy mogli od razu kogoś obdarować, zamiast przyjmować podarunki. Wykonując opłatę kartą kredytową, można zakupić takie przedmioty jak skarpety, karnet na badanie wzroku, czystą wodę, lekarstwa czy jedzenie. Po dokonaniu zakupu dany przedmiot przechodził do pojemnika na dole. Przedmioty oraz pieniądze na ich zakup zostaną przekazane współpracującym organizacjom charytatywnym, jak na przykład UNICEF, Water for People, Royal British Legion i WaterAid. Automaty z prezentami będą dostępne w pięciu różnych lokalizacjach na świecie. W tym roku, po raz pierwszy w Europie, urządzenie to znajdzie się w przy londyńskiej kaplicy i centrum dla odwiedzających Hyde Park.

Dzielenie się doświadczeniami

Osoby, które będą brały udział w kampanii, są proszone o to, aby dzieliły się swoimi doświadczeniami na portalach społecznościowych z użyciem hashtagu #ŚWIEĆŚWIATU lub #LIGHTtheWORLD.

       

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.