Artykuły prasowe

Historie z Księgi Mormona w dodatkowych językach

Udostępniono odcinki serii w czternastu dodatkowych językach

Pradawny prorok nauczał kiedyś, że święte słowa, które obecnie składają się na Księgę Mormona będą „chronione i zachowane ręką Pana, aż zostaną przekazane ludziom każdego narodu, plemienia, języka i ludu” (Ks. Almy 37:4).

Proroctwo to będzie się wciąż wypełniać, w miarę jak dodatkowe odcinki filmów na podstawie Księgi Mormona produkcji Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich będą udostępniane w kolejnych czternastu językach innych niż angielski: hiszpański, portugalski, francuski, włoski, niemiecki, rosyjski, koreański, japoński, kantoński, mandaryński, tagalski, cebuański, samoański i tongański.

BOM_2.jpg
BOM_2.jpg
Za kulisami trzeciej serii filmów o Księdze Mormona.2021 by Intellectual Reserve, Inc. Alle Rechte vorbehalten.
Download Photo

Najnowsze odcinki wyemitowane na wiosnę 2020 r. w oryginalnej wersji — w języku angielskim — przedstawiają nauki płynące ze świętego teksu, który został napisany przez takich proroków, jak Mosjasz, Alma czy Mormon, na starożytnych kontynentach amerykańskich oraz obejmuje okres od około 130 r. p.n.e. do 421 r. n.e.

„Podobnie jak ten święty tekst, filmy skupione na Chrystusie sprawią, że ludzie zbliżą się do Zbawiciela”, powiedziała Siostra Reyna Aburto, druga doradczyni w Generalnym Prezydium Stowarzyszenia Pomocy. Służy ona też w komitecie, który nadzoruje projekt produkcji serii filmów o Księdze Mormona.

BOM1.JPG
BOM1.JPG
Rodzina w czasie modlitwy, zaczerpnięte ze sceny odcinka o Księdze Mormona z serii trzeciej.2021 by Intellectual Reserve, Inc. Alle Rechte vorbehalten.
Download Photo

Odcinki w wymienionych językach można znaleźć na oficjalnych stronach Kościoła w danych krajach w części: Inspiring Media [Inspirujące materiały]. Pośród zbiorów kilku bibliotek w opcji menu „Europe Area Videos” [Filmy Obszaru Europy] widnieje kolekcja o nazwie Holy Scriptures [Pisma święte]. Biblioteka o nazwie Book of Mormon Videos [Filmy na podstawie Księgi Mormona] zawiera wszystkie filmy, które do tej pory opublikowano.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.