Artykuły prasowe

Globalni przywódcy — święci w dniach ostatnich — wspierają kryteria prowadzące do zwiększenia duchowego uzdrowienia osób prześladowanych na tle religijnym

Starszy Jeffrey R. Holland oraz Siostra Sharon Eubank byli gośćmi, którzy wirtualnie brali udział w szczycie odbywającym się w Windsorze

Konferencja AMAR Windsor Dialogue, która odbyła się w dniach 21–23 czerwca br. w historycznym Cumberland Lodge w Windsorze, skupiała się na zagadnieniach dotyczących zdrowia psychicznego i emocjonalnego milionów osób przebywających w obozach dla uchodźców. Rozmawiano też o potrzebnym im wsparciu, by mogli praktykować swą wiarę.

Starszy Jeffrey R. Holland, apostoł Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich, i Siostra​Sharon Eubank, prezydent Służb Charytatywnych ŚwDO, dołączyli przez Zoom do tego ogólnoświatowego wydarzenia. Konferencja została zorganizowana przez baronessę Emmę Nicholson, przewodniczącą fundacji AMAR, a prowadził ją Przewielebny dr Alastair Redfern, wyznawca anglikanizmu. Szczyt ten zgromadził przywódców religijnych, naukowców oraz przedstawicieli rządu, którzy poruszali kwestie związane z wpływem, jaki wywierają prześladowania religijne występujące na świecie.

Starszy Holland podkreślił, że „nie możemy jedynie przekazywać pieniędzy na” zaistniały kryzys humanitarny, w wyniku którego 90 milionów uchodźców zostało zmuszonych do opuszczenia swoich domostw. „W dalszym ciągu musimy upewniać się, że jest w tym coś, co ma o wiele większą moc i jest niematerialne. Chodzi o możliwość praktykowania wiary, która daje im poczucie tożsamości”.

„Upewniajmy się, że dajemy im okazje do pielęgnowania wiary, wyrażania i okazywania miłości Bogu oraz umacniania relacji z Bogiem na wszelkie sposoby, na jakie wyraża się ich wiara”.

Starszy Holland podkreślił, jak ważną rolę pełni muzyka w religijnym oddawaniu czci Bogu i we wzmacnianiu poczucia własnej wartości pośród uchodźców i wysiedleńców. „Musimy dać ludziom coś, co ich ze sobą łączy i sprawia, że są tym, kim są. Taka jest rola muzyki, i tym jest muzyka dla nas. Ludzi łączy ta niesamowita więź”.

Podczas konferencji w Windsorze położono szczególny nacisk na wstawiennictwo za gnębioną mniejszość religijną jezydów z północnego Iraku. Baronessa Nicholson opisała celowość działań grup terrorystycznych, wymierzonych w ich ekspresję kulturową: „Muzyka jest sednem wiary każdej osoby, a jezydzi w obozach nie mogli oddawać czci poprzez muzykę, gdyż ISIS strzelało do duchownych”.

Profesor Michael Bochmann, profesor w klasie skrzypiec i muzyki kameralnej w Konserwatorium Muzyki i Tańca Trinity Laban, opisał, jak organizacja AMAR oraz jej partnerzy wspierali potrzeby kulturalne i muzyczne jezydów oraz nagrywali i promowali ich muzykę i chóry. Wyraził wdzięczność za działalność Służb Charytatywnych ŚwDO, wspierającą organizację AMAR, i powiedział, że współpraca z Siostrą Sharon Eubank i baronessą Nicholson była „naprawdę znaczącym etapem w jego życiu”. „Wnieśliśmy radość wśród jezydów przebywających w obozach dla uchodźców, utworzyliśmy chór i tym samym zachowaliśmy ich muzykę religijną”.

Średnia długość pobytu uchodźców w obozie to 11 lat i dlatego kluczowe jest dbanie o potrzeby związane ze zdrowiem psychicznym i emocjonalnym wysiedlonych ludzi. Siostra Sharon Eubank powiedziała: „Na oczach wielu, wielu z nich ginęli członkowie rodziny albo sami doświadczyli straszliwej przemocy seksualnej lub innych przeróżnych naprawdę ogromnych trudności. Taka trauma jest niczym bomba zegarowa, która wciąż tyka, będąc ‘jakby pod skórą’, i może lada moment wybuchnąć. Trzeba nad tą traumą pracować w łagodności i w bezpiecznym środowisku, aby przepracować to w niezwykle umiejętny sposób, gdyż w innym przypadku dana osoba na zawsze zatrzyma się na tym rozdrożu”.

Siostra Eubank, przytoczywszy badania naukowe przeprowadzone przez Center for Mind Body Medicine w obozach znajdujących się w Jordanie, powiedziała, że 32% dorosłych syryjskich uchodźców przyznało, że czuje się bezradnych i że nie ma pragnienia, aby żyć. „Problem jest na tyle poważny i dotkliwy, że nikt go samodzielnie nie rozwiąże”, powiedziała. „Praca nad tym będzie wymagać nawiązania współpracy, w której każdy będzie odgrywał różne role”. Organizacja Służby Charytatywne ŚwDO wyciągnęła cenne lekcje ze współpracy z partnerami w różnych częściach świata, gdzie również występują naglące potrzeby. Siostra Eubank, bazując na tych doświadczeniach, przedstawiła poniższe „trzy kluczowe propozycje”. „1. Uznanie, że duchowe uzdrowienie jest pełnym mocy lekarstwem i jest zasadnicze dla posługi religijnej. 2. Oferowanie podstawowej emocjonalnej i duchowej troski, łącznie z podawaniem przykładów osób, które wróciły do zdrowia, oraz wskazanie, gdzie znalazły ukojenie. 3. Zebranie faktów i wyciągnięcie wniosków w kwestii dotyczącej emocjonalnej i duchowej troski, aby powstał kompleksowy, spójny plan”.

Boyce Fitzgerald, który nadzoruje zagraniczną pomoc humanitarną świętych w dniach ostatnich na Obszarze Bliskiego Wschodu / Afryki Północnej, omówił praktyczne działania, jakie można podjąć, by wyjść naprzeciw osobistym potrzebom, oraz poruszył kwestie związane ze współpracą z lokalnymi partnerami. Kładziony jest coraz większy nacisk na niesienie pomocy rodzinom, które mogą utrzymać poziom życia dzięki wykształceniu i samowystarczalności.

Innymi uczestnikami konferencji byli Starszy Gary B. Sabin, Prezydent Obszaru Europy Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich; profesor W. Cole Durham, Prezydent Międzywyznaniowego Forum G20; profesor Brett G. Scharffs, rektor Międzynarodowego centrum studiów prawniczych i religii na Uniwersytecie Brighama Younga; i dr David M. Kirkham, starszy pracownik naukowy na uczelni prawniczej BYU Law School.

W czasie, gdy prześladowania na tle religijnym zmuszają do migracji wiele milionów ludzi, Starszy Sabin opowiedział o przeżyciach pierwszych świętych w dniach ostatnich, którzy doświadczyli ucisku i uwydatnili istotę zasady wolności religijnej. „Należy to do obowiązków wszystkich osób wierzących i kierujących się sumieniem, aby zrozumieć i promować ten fundamentalny aspekt wolności, dla siebie samych i wszystkich swoich bliźnich”, powiedział. „Dla nas lekcje wyciągnięte z naszej historii nadal są cenne i jasno ukazują, że nie można brać za pewnik wolności religijnej”.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.