Artykuły prasowe

Generalna Prezydent Organizacji Podstawowej w Warszawie

Nie bójcie się być liderkami w Kościele i w życiu - apelowała do kobiet Siostra Joy D. Jones, w swoim wystąpieniu w warszawskiej kaplicy. Siostra Jones, kierująca w ogólnoświatową Organizacją Podstawową Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich, gościła w naszym kraju 14 lutego br. Była to jej pierwsza wizyta w naszym kraju.

 

Siostrze Jones towarzyszył jej mąż, Robert B. Jones, oraz Starszy Gary B. Sabin, Pierwszy Doradca w Prezydium Obszaru, wraz z żoną.

Na początku swego wystąpienia Siostra Jones przytoczyła słowa Starszego Davida A. Bednara, członka Kworum Dwunastu Apostołów, które nadały ton całemu spotkaniu: „Jesteśmy powołani do tego, kim możemy się stać […]. Jesteśmy budowniczymi Królestwa Pana”. Nie ma więc znaczenia, gdzie służymy. Ważne, że chcemy służyć  i być rękami Zbawiciela.

Siostra Jones dogłębnie omówiła cztery zasady przywództwa w Kościele: przygotowanie duchowe, naradzanie się, posługę bliźnim oraz nauczanie ewangelii, zwracając uwagę na ważność służenia pojedynczym osobom i myślenia najpierw o innych, zanim pomyślimy o sobie. Zacytowała słowa Prezydenta Henry’ego B. Eyringa, Drugiego Doradcy w Pierwszym Prezydium: „Moją misją jest błogosławić. I niech to będzie również waszą misją”.

Generalna Prezydent Organizacji Podstawowej opowiedziała historię pewnej siostry z Korei, która doświadczywszy zawirowań rodzinnych, odnalazła siłę i pociechę w pieśni, której uczą się dzieci w kościele:

„Ojcze Niebieski, czy Ty jesteś tam?

I wysłuchujesz modlitw, które w sercu mam?

Niebo odległe wydaje się,

Lecz kiedy modlę się, jest blisko mnie” („Modlitwa dziecka”, Śpiewnik dla dzieci, str. 6).

Na zakończenie powiedziała: „Dziękuję za waszą mądrość, pokorę i światłość, które ze sobą przynieśliście”.

Kolejnym mówcą był Starszy Sabin z Prezydium Obszaru, który opowiedział historię ze swego dzieciństwa. Będąc bardzo nieśmiałym chłopcem, nie chciał chodzić na zajęcia dla dzieci, odbywające się owych czasach w ciągu tygodnia. Aby ich uniknąć, chował się w garażu. Pewnego dnia odnalazły go tam jego nauczycielki z Organizacji Podstawowej. Wtedy zastanowił się, dlaczego dokonały takiego wysiłku, by poszukać jednego małego chłopca. Odpowiedź była jedna: troszczyły się o niego. „To mnie zmieniło, powiedział, bo czułem, że troszczyły się o mnie. Nie wiecie, czyje życie możecie zmienić swoim postępowaniem i troską”.

Starszy Sabin zakończył słowami: „Jesteśmy tu, by szukać prawdy [...]. Plan zbawienia jest odpowiedzią na wszystkie lęki i obawy”.

Po uroczystości zebrani mogli porozmawiać z Siostrą Jones i Starszym Sabinem w mniej formalnych okolicznościach.

***

Organizacja Podstawowa to organizacja utworzona z myślą o dzieciach od 18 miesięcy do 11 lat. Podczas zajęć niedzielnych poznają zasady ewangelii, śpiewają, bawią się i zawierają przyjaźnie.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.