Artykuły prasowe

Generalna Prezydent Organizacji Podstawowej przemawia w siedzibie Narodów Zjednoczonych w Genewie

Siostra Jones uczestniczką spotkania organizowanego przez UNICEF

Siostra Joy D. Jones, generalna prezydent Organizacji Podstawowej Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich, przemawiała na forum międzynarodowym podczas spotkania w siedzibie Narodów Zjednoczonych w Genewie.

„Czuję się zaszczycona, mogąc reprezentować Organizację Podstawową, jedną z największych dziecięcych organizacji na świecie, i przemawiać w imieniu Służb Charytatywnych Świętych w Dniach Ostatnich”, powiedziała Siostra Jones podczas panelu prelegentów 5 grudnia 2019 r. w Pałacu Narodów podczas spotkania organizowanego przez UNICEF.

 

Wśród mówców byli także Henrietta Fore, dyrektor wykonawczy UNICEF-u; Manuel Fontaine, dyrektor UNICEF-u do działań nadzwyczajnych; Sigrid Kaag, holenderska minister ds. handlu zagranicznego i współpracy na rzecz rozwoju oraz Muzoon Almellehan, ambasadorka dobrej woli UNICEF-u.

„Jako organizacja wyznaniowa wierzymy, że wszyscy ludzie są dziećmi Boga. Dlatego oferujemy pomoc bez względu na rasę, religię czy narodowość potrzebujących”, powiedziała Siostra Jones. „Jesteśmy otwarci na współpracę z partnerami na całym świecie, by wspierać rozwój i postęp u wszystkich dzieci, szczególnie wysiedlonych”.

Według niedawnych szacunków Norweskiej Rady ds. Uchodźców 63 miliony dzieci w obszarach dotkniętych konfliktem nie mogą uczęszczać do szkoły.

Jako przywódczyni w światowej organizacji wyznaniowej powiedziała, że Służby Charytatywne Świętych w Dniach Ostatnich — narzędzie działań humanitarnych Kościoła — współpracują z UNICEF-em, „by pomóc dzieciom zdobyć umiejętności i życiowe szanse, dzięki którym będą mogły przerwać zamknięty krąg biedy, ucisku, traumy i przemocy”.

W mijającym roku Służby Charytatywne Świętych w Dniach Ostatnich poszerzyły zakres współpracy z UNICEF-em o działania na rzecz rozwoju wczesnodziecięcego i edukacji dzieci na obszarach dotkniętych kryzysem uchodźczym w Sudanie Południowym, Demokratycznej Republice Konga, Kenii i Ugandzie.

Siostra Jones powiedziała, że w wyniku tej współpracy ponad 36 tys. dzieci bierze udział w zajęciach wczesnorozwojowych. Ponadto 10 tys. rodziców może teraz praktykować najlepsze zasady pobudzania rozwoju dzieci i opieki nad nimi we własnych domach.

Spotkanie w siedzibie UNICEF-u było transmitowane na żywo na kanale UNICEF na YouTubie. Kliknij tu, by obejrzeć całe spotkanie. (Wypowiedź Siostry Jones zaczyna się od znacznika czasu 35:36).

Aktualizowane w czwartek, 5 grudnia 2019 r.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.