Biografia przywódcy

Gary B. Sabin

 

Starszy Gary B. Sabin został powołany na Siedemdziesiątego Przedstawiciela Władz Generalnych w 2016 roku, podczas kwietniowej Konferencji Generalnej. Przed powołaniem na przedstawiciela Władz Naczelnych, służył jako członek Piątego Kworum Siedemdziesiątych w Obszarze Zachodnim Ameryki Północnej. Obecnie służy jako pierwszy doradca w Prezydium Obszaru Europy. 

W 1976 r. Starszy Sabin uzyskał dyplom z lingwistyki na Uniwersytecie Brighama Younga a rok później licencjat z nauk szkolnictwa wyższego i finansów. Jest absolwentem Stanford University,na którym uzyskał tytuł magistra zarządzania w 1985 r. Był prezesem i dyrektorem naczelnym w kilku firmach, m.in. Excel Realty Trust i Price Legacy. Ostatnio pracował dla Excel Realty Holdings i Excel Trust.

Starszy Sabin służył w licznych powołaniach kościelnych:  jako pełnoetatowy misjonarz w misji holendersko–belgijskiej, prezydent Kworum Starszych, członek Rady Wyższej, biskup, nauczyciel Organizacji Podstawowej, prezydent misji w paliku, doradca w Kworum Diakonów i Nauczycieli, przywódca skautów, prezydent palika i Siedemdziesiąty Obszaru.

Gary Byron Sabin urodził się 7 kwietnia 1954 r. w Provo w stanie Utah w Stanach Zjednoczonych. W sierpniu 1976 roku poślubił Valerie Purdy. Małżonkowie są rodzicami pięciorga dzieci.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.