Artykuły prasowe

FamilySearch przekazuje bazę genealogiczną Freedmen's Bureau Muzeum Historii i Kultury Afroamerykańskiej

FamilySearch International, największa na świecie organizacja genealogiczna, podarowała nowo zindeksowaną bazę danych historycznego Biura Zasobów Wyzwoleńców (Freedmen’s Bureau Records) waszyngtońskiemu Narodowemu Muzeum Historii i Kultury Afroamerykańskiej Instytutu Smithsona. Baza danych zawiera informacje genealogiczne o wyzwolonych Afroamerykanach, sporządzanych przez Biuro po zakończeniu wojny secesyjnej.

Starszy D. Todd Christofferson z Kworum Dwunastu Apostołów Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich, przekazał bazę zapisaną na nośniku pamięci USB ( pendrive) dyrektorowi muzeum, panu Lonnie’mu Bunch’owi, w obecności przywódców kongresu, ekspertów od genealogii oraz wolontariuszy, którzy odgrywali kluczową rolę w tym projekcie.

„Nie mogę znaleźć lepszego sposobu na uhonorowanie bezprecedensowego zaangażowania tych wolontariuszy, a także odwagi i hartu tych, których imiona zostały odnalezione wśród tych zapisów, niż poprzez symboliczne umieszczenie tych zasobów w Narodowym Muzeum Historii i Kultury Afroamerykańskiej”- powiedział Starszy Christofferson. Muzeum zostało uroczyście otwarte w Nowym Jorku 24 września 2016 roku.

„Po raz pierwszy w historii Afroamerykanie będą mieli możliwość symboliczenego „przerzucenia mostu” między okresem niewolnictwa a wolności i ponownego połączenia swych rodzin, obecnie na papierze, które w przeszłości zostały fizycznie rozłączone za sprawą niewolnictwa” – dodał Christofferson.

„Współpraca przy realizacji projektu indeksacji bazy Freedmen’s Bureau jest fundamentalnym wyrazem naszego oddania sprawie historii rodziny” – wyjaśnił Bunch. „ Pod koniec wojny secesyjnej, wyzwoleńcy przemierzali nieraz wielkie odległości aby połączyć się z rodzinami. Dane Biura Wyzwoleńców są niezbędne dla zrozumienia ich dążeń i rekonstrukcji historii rodzin które tworzyli”.

„ Za sprawą nowoczesnej , internetowej technologii cyfrowej i potencjału wolontariuszy, projekt wydobywa na światło dzienne informacje z okresu transformacji w dziejach afroamerykańskich rodzin i historii narodu amerykańskiego”- powiedział Hollis Gentry, specjalista ds. genealogii w muzeum. „ Globalne udostępnienie tych źródeł za pośrednictwem internetu pozwoli na poszerzenie naszego zrozumienia przeszłości”.

W 2016 roku, w projekcie brało udział ponad 25.000 wolontariuszy ze Stanów Zjednoczonych i Kanady.  Wolontariusze wydobyli na światło dzienne dane 1.8 miliona osób z 4 milionów pozostających w niewolnictwie.

Kluczem do sukcesu tego projektu były ogólnokrajowe kapituły Afroamerykańskiego Towarzystwa Historyczno–Genealogicznego (Afro-American Historical and Genealogical Society), które współpracowało z miejscowymi kongregacjami mormońskimi, kościołami afroamerykańskimi oraz innymi jednostkami w ponad 100 projektach związanych z indeksowaniem

Każdy dokument był indeksowany przez dwóch wolontariuszy. Jakiekolwiek różnice we wpisanych przez nich danych były sprawdzane przez trzeciego doświadczonego indeksującego zwanego rozstrzygającym, który wprowadzał ostateczną wersję do arkusza danych. 

Korzystając ze zindeksowanych materiałów i skanów dokumentów dostarczonych przez FamilySearch, Narodowe Muzeum Historii i Kultury Afroamerykańskiej (National Museum of African American History and Culture) rozpoczęło współpracę ze Smithsonowskim Centrum Transkrypcji (Smithsonian’s Transcription Center) — internetową platformą skierowaną do wolontariuszy, której celem jest tworzenie zapisów w formacie cyfrowym oraz dostęp do zbiorów smithsonowskich. Zindeksowane zbiory przygotowane przez wolontariuszy FamilySearch uzupełnione zostaną dosłowną transkrypcją każdego dokumentu kolekcji w ramach projektu transkrypcji Freedmen‘s Bureau. Po jego ukończeniu dokumenty będzie można przeszukiwać on-line. Te wspólne wysiłki pomogą w zwiększeniu dostępu do zbiorów Freedmen’s Bureau, dzięki czemu opinia publiczna dowie się więcej o historii Stanów Zjednoczonych z okresu Rekonstrukcji.

Biuro Wyzwoleńców zostało utworzone w 1865 r. na mocy zarządzenia kongresu, pod koniec wojny secesyjnej. Biuro oferowało różne formy pomocy wyzwolonym niewolnikom. Pisana odręcznie dokumentacja obejmuje m.in. rejestry ślubne, rejestry szpitalne i chorobowe, spisy mieszkańców, umowy o pracę, umowy i kontrakty dotyczące przyjęcia do terminu rzemieślniczego, dokumenty dotyczące prób podejmowania edukacji oraz wiele innych. Zgromadzono dokumentację z 15 stanów oraz z Dystryktu Kolumbia.

Starszy Christofferson powiedział że poprawne odczytanie dokumentacji stanowiło nie lada wyzwanie dla indeksujących dlatego że nie była sporządzana w jednolity sposób. Oprócz rejestrów, w dokumentacji znajdowały się zbiory listów oraz inne dokumenty sporządzane odręcznie w różnej formie. Każdy kto próbował odczytać odręczne pismo z tamtego okresu zdaje sobie sprawę że bywało to niezwykle trudne.

Dla Afroamerykanów dostęp do bazy Freedmen’s Bureau on-line będzie bezpłatny za pośrednictwem strony internetowej www.discoverfreedmen.org

„Obecnie skupimy się na nauczaniu  zainteresowanych w jaki sposób prowadzić kwerendy zdigitalizowanych dokumentów aby mogli odnaleźć swych przodków i połączyć ich ze swymi rodzinami poprzez to utracone pokolenie” – powiedział Thom Reed, dyrektor wykonawczy FamilySearch.

Starszy Christofferson dodał, “ Jednym z naszych kluczowych wierzeń jest wiara w wieczny charakter rodziny. Rodziny mogą być połączone na wieczność w tym życiu i w życiu przyszłym a wiedza o poświęceniach, radościach i ścieżkach którymi kroczyli nasi przodkowie pomagają nam zrozumieć kim jesteśmy i co możemy osiągnąć. To bezcenny dar”.

FamilySearch jest największym towarzystwem genealogicznym na świecie. Udostępnia miliony dokumentów metrykalnych dla nieograniczonego kręgu zainteresowanych. Jest organizacja typu non-profit sponsorowaną przez Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.