Artykuły prasowe

Europejski przywódca Kościoła powołany jako nowy Przewodniczący Biskup

Biskup Gérald Caussé został wybrany na nowego Przewodniczącego Biskupa Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich. Dean M. Davies będzie służył jako jego pierwszy doradca, a W. Christopher Waddell jako drugi doradca w Przewodniczącej Radzie Biskupiej.

Pierwsze Prezydium ogłosiło tę informację 9 października 2015 r. Nowe zadania obowiązują ze skutkiem natychmiastowym, ale będzie też okres przejściowy.

Biskup Gérald Caussé

Pięćdziesięciodwuletni biskup Gérald Caussé z Francji został wybrany na przewodniczącego biskupa Kościoła 9 października 2015 r. Zajmuje on miejsce Gary’ego E. Stevensona, który został członkiem Kworum Dwunastu Apostołów 3 października 2015 r.

Zanim Biskup Caussé objął ten urząd, służył jako pierwszy doradca w Przewodniczącej Radzie Biskupiej od marca 2012 r. Wcześniej służył jako członek Pierwszego Kworum Siedemdziesiątych i jako doradca w Prezydium Obszaru Europy. Jest trzecim przewodniczącym biskupem urodzonym poza Stanami Zjednoczonymi i pierwszym, dla którego angielski nie jest językiem ojczystym.

Biskup Caussé otrzymał tytuł magistra ekonomii we francuskiej szkole biznesowej ESSEC w 1987 r. Pracował w przemyśle spożywczym, gdzie współpracował z kilkoma sieciami supermarketów oraz firm zajmujących się dystrybucją żywności. Był dyrektorem naczelnym firmy Pomona, zajmującej się dystrybucją żywności we Francji. Pracował jako dyrektor logistyki dla sieci Carrefour, międzynarodowej firmy zajmującej się sprzedażą detaliczną.

Urodził się 20 maja 1963 r. w Bordeaux, we Francji. 2 sierpnia 1986 r. poślubił Valérie Lucienne Babin. Są rodzicami pięciorga dzieci i mają pięcioro wnucząt.

Biskup Dean M. Davies

Biskup Dean M. Davies, lat 64, lat będzie służył jako pierwszy doradca w Przewodniczącej Radzie Biskupiej Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich. Wcześniej służył jako drugi doradca biskupa Gary’ego E. Stevensona, który został członkiem Kworum Dwunastu Apostołów 3 października 2015 r.

Biskup Davies był zatrudniony przez Kościół od 1995 r. i pełnił wiele funkcji. Ostatnią z nich była funkcja dyrektora wykonawczego Departamentu ds. Projektów Specjalnych, a w zakres jego obowiązków wchodził nadzór nad nieruchomościami przeznaczonymi do wyjątkowych celów, projektowanie i budowa świątyń.

Zanim Biskup Davies został zatrudniony przez Kościół, pracował w High Industries Inc. z Lancaster w stanie Pensylwania oraz w Bechtel Investments Inc. w San Francisco. Uzyskał tytuł licencjata z

ekonomiki rolnictwa na Uniwersytecie Brighama Younga i przeszedł specjalistyczne szkolenia na Uniwersytecie Stanford i Northwestern.

Biskup Davies służył jako prezydent misji w misji Puerto Rico w San Juan i płynnie posługuje się językiem hiszpańskim.

Dean Myron Davies urodził się w Salt Lake City w stanie Utah, dnia 5 września 1951 roku. 20 czerwca 1973 roku ożenił się z Darlą James w świątyni w Salt Lake. Mają pięcioro dzieci i czternaścioro wnucząt.

Biskup W. Christopher Waddell

Biskup W. Christopher Waddell, lat 56, został powołany jako drugi doradca w Przewodniczącej Radzie Biskupiej.

Biskup Waddell służył jako członek Pierwszego Kworum Siedemdziesiątych Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich od kwietnia 2011 r.

Wayne Christopher Waddell urodził się w 28 czerwca 1959 roku w Los Angeles. Poślubił Carol Stansel w lipcu 1984 r. Są rodzicami czworga dzieci i mają troje wnucząt. Starszy i Siostra Waddell przebywają w Limie w Peru. Starszy Waddell obecnie służy jako doradca w prezydium Obszaru Północno-Zachodniej części Ameryki Południowej. Będzie kontynuował służbę w Peru do czasu wyznaczenia osoby, która przejmie jego obowiązki.

Biskup Waddell uzyskał tytuł licencjata w 1984 r. na Uniwersytecie Stanowym San Diego. Począwszy od 1984 r. pracował w firmie Merrill Lynch na wielu różnych stanowiskach, włączając w to zastępcę dyrektora ds. inwestycji.

Biskup Waddell służył w wielu powołaniach, włączając w to pełnoetatową misję w Hiszpanii. Biegle posługuje się językiem hiszpańskim.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.