Artykuły prasowe

Europejska młodzież okazuje szacunek swoim matkom

Matki docenia się często za życzliwość, okazywaną troskę i miłość. Niektórzy młodzi członkowie Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich doceniają wiarę swych matek, co widać na poniższym filmie:

  

Kiedy poproszono ich, aby opowiedzieli o wierze swych matek, niektórzy wzruszyli się podczas przytaczania historii.

W Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich słowo „matka” jest zdefiniowane następująco: „święty tytuł odnoszący się do kobiety, która urodziła lub adoptowała dziecko […] [i pomaga] w planie Boga poprzez zapewnienie doczesnych ciał duchowym dzieciom Boga”. Na temat roli matki w życiu jej dzieci Starszy Jeffrey R. Holland, apostoł Kościoła, powiedział:

„Dziękuję wszystkim dawnym, obecnym i przyszłym matkom na całym świecie. Dziękuję wam za sprowadzanie na świat dzieci, kształtowanie ich dusz, formowanie charakterów i okazywanie czystej miłości Chrystusowej. Dziękuję Matce Ewie, Sarze, Rebece i Racheli, Marii z Nazaretu i naszej Matce w Niebie za ich kluczowe role w wypełnianiu celów wieczności”.

W Stanach Zjednoczonych Dzień Matki zaczęto obchodzić w 1908 r. i nadal świętuje się ten dzień na całym świecie. Data obchodów Dnia Matki jest różna w krajach Europy Zachodniej i przypada na różne dni od lutego do czerwca. Anna Jarvis, kobieta, która pomogła ustanowić zwyczaj związany z Dniem Matki, powiedziała, że dzień ten to wyraz szacunku dla każdej matki — „osoby, która zrobiła dla dziecka więcej niż ktokolwiek inny na świecie”, jak podaje biuletyn wydany przez Departament ds. edukacji USA.

W Europie Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich liczy ponad 515 tysięcy członków, a na całym świecie ponad 16 milionów.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.