Temat

Domowy wieczór rodzinny

Od 1915 roku ustanowiony przez przywódców Kościoła program domowych wieczorów rodzinnych zachęca rodziców Świętych w Dniach Ostatnich do budowania i wzmacniania więzi rodzinnych. Obecnie „domowe wieczory rodzinne” są zazwyczaj organizowane w poniedziałki.

  • Typowy domowy wieczór rodzinny rozpoczyna się i kończy modlitwą. Zazwyczaj składa się na niego wspólne śpiewanie, czytanie pism świętych, krótka lekcja o tematyce religijnej lub związana z jakimiś praktycznymi umiejętnościami oraz poczęstunek. Niekiedy zamiast lekcji rodzina może brać udział w projekcie służby lub innych wspólnych zajęciach. Celem domowych wieczorów rodzinnych jest zaangażowanie wszystkich członków rodziny.
  • Kościół zapewnia materiały, plany lekcji oraz propozycje związane z domowymi wieczorami rodzinnymi, aby pomóc rodzinom wszelkich wyznań w zaplanowaniu i przygotowaniu tych cotygodniowych spędzanych wspólnie chwil.

 

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.