Artykuły prasowe

Władze Kościoła zapowiedziały dni otwarte i ponowne poświęcenie świątyni we Freibergu w Niemczech

Świątynia we Freibergu przeszła proces renowacji i będzie ponownie otwarta we wrześniu bieżącego roku. Wnętrza świątyni będą dostępne do zwiedzania dla ogółu zainteresowanych, którzy są serdecznie zaproszeni na tzw. dni otwarte które będą trwały od 12 do 27 sierpnia br., z wyjątkiem niedziel.

Ponowna konsekracja świątyni odbędzie się 4 września br. podczas trzech sesji – o godz. 9.00, 12.00 i 15.00. Uroczystość będzie transmitowana do budynków kościelnych na terenie Niemiec, jak również do świętych w dniach ostatnich mieszkających w obrębie dystryktu świątyni we Freibergu. Uroczystość poświęcenia będzie poprzedzona występem artystycznym który odbędzie się 3 września.

Świątynia we Freibergu została poświęcona 29.06.1985 r., na cztery lata przed upadkiem Muru Berlińskiego i zjednoczeniem Niemiec. Po kilku latach została powiększona i ponownie poświęcona w 2002 roku. Obecnie świątynia służy świętym w dniach ostatnich mieszkającym w Polsce, Czechach, Rumunii, na Słowacji, Węgrzech oraz w środkowo-wschodniej części Niemiec.

Budynek świątyni został zaprojektowany w stylu nowoczesnym z akcentami niemieckimi. Z zewnątrz jest przykryty niemieckim stiukiem, który okrywa ceglane ściany. Niepowtarzalnym stylem odznacza się łuk na szczycie którego znajduje się iglica zwieńczona statuą anioła Moroniego. Dach pokryty jest szaro-niebieskimi płytkami łupkowymi. Po konsekracji świątynia we Freibergu będzie jedną ze 151 działających świątyń kościoła na całym świecie.

Pierwsze Prezydium Kościoła zapowiedziało także konsekrację świątyń w Sapporo w Japonii oraz w Filadelfii w Stanach Zjednoczonych.

Podczas gdy ponad 18 tysięcy domów spotkań kościoła jest otwartych dla wszystkich, którzy pragną wziąć udział w zebraniach religijnych, to świątynie po konsekracji są otwarte jedynie dla wiernych członków-świętych w dniach ostatnich. Świątynie uważane są za „ domy Pana”, gdzie nauki Chrystusa są wzmacniane poprzez zawieranie małżeństw, chrzest oraz inne obrzędy łączące rodziny na wieczność. W świątyniach członkowie w większym stopniu zaznajamiają się z celem życia na ziemi oraz składają obietnice że będą służyć Jezusowi Chrystusowi i bliźnim.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.