Oficjalne oświadczenie

Deklaracja wsparcia dla społeczności dotkniętych trzęsieniami ziemi w Turcji i Syri

W reakcji na niszczycielskie trzęsienia ziemi w Turcji i Syrii, Prezydium Obszaru Europy Środkowej Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich wystosowało dziś niniejsze oświadczenie:

Jesteśmy głęboko zasmuceni tragiczną śmiercią tak wielu osób w wyniku trzęsień ziemi w Turcji i Syrii. Wyrażamy głęboką miłość i wolę wsparcia mieszkańcom tych krajów w obliczu okropnej katastrofy.

Nasze modlitwy i modlitwy świętych w dniach ostatnich w całej Europie są z nimi w czasie podnoszenia się z tragedii. Kościół kontaktuje się obecnie z innymi organizacjami pomocowymi, na całym świecie i lokalnie, by zaoferować wsparcie.

Prezydium Obszaru Europy Środkowej

Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich

Starszy Massimo De Feo

Starszy Erich W. Kopischke

Starszy Rubén V. Alliaud

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.