Artykuły prasowe

Członkowie Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich w Europie opowiadają o tym, czym jest dla nich konferencja generalna

Miliony osób na całym świecie będą uczestniczyć w dniach 5–6 października w Jesiennej Konferencji Generalnej Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich. Jako że niemożliwe byłoby przepytanie ponad pół miliona członków Kościoła mieszkających w Europie, wybrani członkowie z tego kontynentu dzielą się swoimi przemyśleniami o tym, czym jest dla nich konferencja generalna.

Członkowie uczestniczą w konferencji, ponieważ wierzą, że mówcy są natchnieni przez Boga. Dla członków Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich konferencja generalna to czas, w którym za pośrednictwem żyjącego proroka, Prezydenta Russella M. Nelsona, mogą poznać wolę Boga.

Z tego powodu konferencja generalna, według Gorana Štrbačkiego z Belgradu, jest ważnym wydarzeniem. „Co pół roku mamy zaszczyt wysłuchać Proroka i Apostołów, którzy przekazują nam wolę Ojca. To czas, kiedy Bóg ofiarowuje nam nauki w wielkiej obfitości, a ja pragnę tam być, aby je usłyszeć”.

Odbywające się co pół roku konferencje podzielone są na pięć sesji, z których można czerpać przewodnictwo i usłyszeć przesłania od przywódców Kościoła. Dla członków możliwość wysłuchania słów żyjących proroków jest jak słuchanie Mojżesza, Abrahama, Piotra czy Pawła z czasów biblijnych.

To właśnie żyjący prorocy przyciągnęli Štrbačkiego do Kościoła. „Słuchając pierwszych lekcji na temat ewangelii, wiedziałem, że w przeszłości Bóg powoływał proroków, aby nauczali Jego lud.  Zatem i teraz prorocy powinni nas prowadzić. Wierzę, że Prorok, jego doradcy i Dwunastu Apostołów w naszym Kościele nie starają się odtworzyć pierwotnego Kościoła, ale są prawdziwymi uczniami Pana Jezusa Chrystusa, powołanymi przez Niego i dzierżącymi Jego upoważnienie do nauczania dzieci Boga”.

Brat Savic z Serbii uważa, że konferencja generalna jest nie tylko dla członków Kościoła. „Przesłania, które otrzymujemy poprzez proroków i apostołów, są nie tylko dla nas, członków Kościoła Chrystusa, ale dla całego świata”. To motywuje go do zapraszania bliźnich do udziału w konferencji. „Kiedy zapraszam znajomych, którzy nie są członkami Kościoła, do obejrzenia konferencji generalnej, to mówią mi potem, że przesłania były jasne, podnoszące na duchu i pozytywne”.

„Mam silne świadectwo o boskim powołaniu naszego Proroka i Apostołów”, mówi Daniel Ašler z Celje w Słowenii. „Każdego dnia czekam na konferencję generalną, by dowiedzieć się, czego Pan oczekuje ode mnie, jak być lepszym i jak zbliżyć się do Niego i do Jego Syna”.

Matthew Roberts z Anglii opowiada, dlaczego wyczekuje kolejnej konferencji. „Myśl o tym, że mamy możliwość otrzymania objawienia od Zbawiciela przez Jego wyznaczone sługi, napełnia mnie błogością. Jest do dla mnie niezwykle ważne, jako że staram się być lepszym mężem, ojcem i naśladowcą Chrystusa”.

Konferencja generalna zapewnia również członkom Kościoła możliwość odnalezienia odpowiedzi na pytania. Nancy Bertilson ze Szwecji opowiada: „To było w kwietniu 2016 roku. Przez wiele lat modliłam się za osoby, które wiele dla mnie znaczą. Kiedy Starszy Holland przemawiał, otrzymałam silne potwierdzenie, palące uczucie w sercu, że Bóg odpowie na moje modlitwy”.

Bertilson opowiada, że słuchanie przesłań w swoim własnym języku jest dla niej bardziej znaczące. „Kilka tygodni po konferencji postanowiłam przejść się po moim pięknym kraju i wysłuchać tam przemówień ponownie. Wybrałam język szwedzki. Doświadczyłam wtedy jeszcze silniejszych uczuć. Modlę się po szwedzku, nauczam po szwedzku i składam świadectwo po szwedzku. Tym razem przesłanie wywarło głębsze wrażenie w mym sercu, gdyż słuchałam go w moim własnym języku. Wiem, że otrzymam odpowiedzi na moje modlitwy”.

Członkowie Kościoła wierzą także, że konferencja generalna to czas duchowej odnowy. „Tak jak alpiniści obozują podczas wspinaczki górskiej w miejscach, gdzie mogą rozstawić sprzęt, odprężyć się i nabrać sił do dalszej podróży dzięki pomocy kolegów, tak my potrzebujemy miejsca, w którym duchowo będziemy mogli wzmacniać się nawzajem. Konferencja generalna jest jak obozowanie”, mówi Patrik Sirota, członek Kościoła ze Słowacji.

Siostra Eva Ivanová, członkini z Czech, zwróciła uwagę na to, jak ważne jest cotygodniowe ładowanie naszych duchowych baterii podczas spotkań niedzielnych. Dla niej konferencja generalna jest jak „bonus, bomba witaminowa”. Mówi: „Stawia mnie na nogi. Konferencja generalna daje mi zastrzyk energii”.

Wszyscy mogą uczestniczyć w konferencji generalnej. Konferencja będzie transmitowana na żywo w górskim czasie letnim, ale wszyscy uczestnicy będą mogli obejrzeć ją później online lub przeczytać przemówienia na stronie: churchofjesuschrist.org.

Plan Konferencji Generalnej w październiku 2019 r.:

  • Generalna sesja kobiet w wieku od 8 lat będzie miała miejsce w sobotę 5 października o godz. 18:00 górskiego czasu letniego lub w niedzielę 6 października o godz. 2:00 czasu środkowoeuropejskiego.
  • Cztery sesje generalne dla wszystkich członków rozpoczną się odpowiednio w sobotę i niedzielę, 5 i 6 października o godz. 10.00 i 14.00 górskiego czasu letniego lub o godz. 18:00 i 22:00 czasu środkowoeuropejskiego.
Kliknij #KonferencjaGeneralna #GeneralConference, aby dowiedzieć się, jak przesłania konferencyjne inspirują miliony osób.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.