Artykuły prasowe

Członkowie Kościoła są zachęcani do udzielenia pomocy uchodźcom

Członkowie Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich są zachęcani do udzielania pomocy uchodźcom z całego świata. Pierwsze Prezydium — najwyższy organ zarządzający Kościołem — wysłało list datowany na 27 października 2015 r. do przywódców Kościoła podpisany przez Prezydenta Thomasa S. Monsona i jego doradców, Prezydenta Henry’ego B. Eyringa i Prezydenta Dietera F. Uchtdorfa.

List ma być odczytany na całym świecie podczas spotkań sakramentalnych, które są niedzielnymi nabożeństwami dla miejscowych członków Kościoła.

W liście tym czytamy: „Napawa nas wielką troską i współczuciem ciężki los milionów ludzi na całym świecie, którzy uciekli z własnych domów, szukając ratunku przed wojną domową i innymi trudnościami”.

List wyjaśnia, że Kościół pomaga migrantom i uchodźcom w kilku krajach „dzięki szczodrej pomocy naszych członków”.

Mormoni zapewniają pomoc uchodźcom na Bliskim Wschodzie przez ponad dekadę, przekazując uchodźcom w Jordanii, Libanie, Turcji i Syrii setki tysiące koców, odzież, niezbędne środki medyczne, żywność oraz inne środki.

W odpowiedzi na ostatni kryzys uchodźców w Europie Kościół postanowił we wrześniu przekazać dodatkowe środki w wysokości 5 milionów dolarów na pomoc tym rodzinom.

W liście czytamy dalej: „Członkowie mogą przekazywać datki na Kościelny Fundusz Humanitarny, korzystając z pokwitowania darowizny ‘Dziesięcina i inne ofiary’. Zachęcamy też jednostki kościelne, rodziny i poszczególne osoby do uczestniczenia w miejscowych projektach pomocy, jeśli jest to możliwe”.

List kończy się słowami: „Niech Pan pobłogosławi was, kiedy służycie na sposób Chrystusowy tym, którzy są w potrzebie”.

Dodatkowe źródła

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.