Artykuły prasowe

Czasopisma kościelne dostępne bezpłatnie już teraz

W sierpniu 2023 r. Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich ogłosił możliwość bezpłatnej prenumeraty trzech swoich czasopism. Są to:  „Liahona” (dla dorosłych), „Dla wzmocnienia młodzieży” (dla młodzieży w wieku od 12 do 18 lat) oraz „Przyjaciel” (dla dzieci).

Magazines 01
Magazines 01
Domostwa na całym świecie wkrótce będą mogły skorzystać z bezpłatnej prenumeraty poszczególnych lub wszystkich czasopism kościelnych, w których przedstawiane będą historie z życia członków, nauki ewangelii do studiowania w domu oraz comiesięczne nowe przesłanie od jednego z członków Pierwszego Prezydium lub Kworum Dwunastu Apostołów.2023 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Począwszy od 1 grudnia 2023 r., każdy, kto posiada konto kościelne, zarówno członek, jak i sympatyk Kościoła, może zapisać się na roczną bezpłatną prenumeratę. Każde domostwo może zaprenumerować jedno lub więcej czasopism kościelnych.

Starszy Dieter F. Uchtdorf oświadczył: „Zbliżamy się do Jezusa Chrystusa, kiedy systematycznie studiujemy ewangelię w domu. Kościół pragnie zwiększyć dostęp do słów proroków, dlatego cieszymy się, że udostępniamy drukowane egzemplarze czasopism kościelnych bezpłatnie”.

W minionych latach czasopisma kościelne zostały poddane znaczącym zmianom, aby wspierać członków każdej grupy wiekowej w poznawaniu ewangelii Jezusa Chrystusa i życiu zgodnie z nią. Czasopisma te są obecnie dostępne w 50 językach, zarówno w wersji drukowanej, jak i elektronicznej. Niektóre wydania są dostępne w wersji cyfrowej w dodatkowych językach.

Prezydium Obszaru Europy Środkowej zachęca wszystkich do korzystania z tej oferty: „W miarę jak słowa proroków oraz świadectwa świętych docierają do każdego domu, modlimy się, aby członkowie naszych rodzin zbliżali się do siebie nawzajem i wiązali się z Chrystusem poprzez obrzędy i przymierza oraz otrzymywali pełnię radości”.

Aby dowiedzieć się więcej o bezpłatnych czasopismach kościelnych, kliknij tutaj.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.