Artykuły prasowe

Członkowie Kościoła w Europie niosą ulgę i pomoc uchodźcom

Wszystkie kraje Obszaru Europy biorą udział w działaniach pomocowych od początku kryzysu

Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich w Obszarze Europy aktywnie uczestniczy w działaniach mających na celu niesienie ulgi w związku z kryzysem uchodźczym wywołanym konfliktem zbrojnym, który ma obecnie miejsce na tym kontynencie. Jak wspomniano w poprzednim oficjalnym oświadczeniu, od najwcześniejszych godzin Kościół natychmiast się zaangażował i zapewnia pomoc bezpośrednio poprzez swoich członków i inne organizacje humanitarne.

Ukraine crisis 01
Ukraine crisis 01
Ciężarówka zapełniona darami pomocowymi zgromadzonymi przez Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich we Frankfurcie nad Menem. Produkty te zostały przekazane uchodźcom na Węgrzech i w Rumunii.2022 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Członkowie Kościoła są regularnie nauczani, aby stawać się samowystarczalni i być przygotowani do reagowania na sytuacje kryzysowe. Są również nauczani, aby brać przykład z Jezusa Chrystusa. Poprosił On wszystkich, aby szli swoją drogą i pomagali osobom biednym i potrzebującym. Starszy Massimo De Feo, przywódca Kościoła w Europie, potwierdza, że pomagając bliźnim, każdy z nas może znaleźć dodatkową siłę i mieć poczucie celu. „Kiedy ludzie zwracają się ku swym bliźnim, są w służbie Pana i lepiej poznają Zbawiciela. Udzielając wsparcia bliźnim, odnajdujemy osobistą odnowę i siłę”.

Innym aspektem, który przyczynił się do szybkiej reakcji, jest fakt, że niektórzy członkowie Kościoła w Europie sami mają ‘dziedzictwo uchodźców’. Pomaganie osobom znajdującym się w podobnej sytuacji jest naprawdę bliskie ich sercom. Już pierwszego dnia kongregacje Kościoła z całej Europy zorganizowały komitety ds. kryzysowych i zaczęły nieść tak bardzo potrzebną pomoc. Przywódcy Kościoła w Europie — znani odpowiednio jako Siedemdziesiąci Obszaru i Doradczynie Obszaru dla Organizacji — zaczęli koordynować lokalne działania, aby upewnić się, że pomoc, która zostanie udzielona, będzie dostosowana do rzeczywistych potrzeb na dotkniętych kryzysem obszarach. Prezydium Obszaru Europy kieruje działaniami koordynacyjnymi na poziomie całego Obszaru, a lokalni przywódcy koordynują działania i naradzają się w swych krajach. Przyjmuje się, że te działania koordynacyjne zapewniania pomocy będą długoterminowe.

Julia Wondra, która pochodzi z Austrii i która w ramach swojego zadania Doradczyni Obszaru dla Organizacji świadczy posługę w kilku krajach Europy, skomentowała, w jaki sposób członkowie Kościoła i inne osoby są gotowe nieść pomoc. „Widoczne wyrazy miłości i pragnienie niesienia pomocy są wręcz oszałamiające. Serca ludzi zbliżają się do siebie. Dzieci i rodziny w Wielkiej Brytanii za pośrednictwem mediów społecznościowych starają się wysyłać do rodzin, które przechodzą przez ciężki czas, podnoszące na duchu i dające nadzieję wiadomości. Siostry ze Stowarzyszenia Pomocy (organizacji kobiet w Kościele) w Polsce i Rumunii stale przynoszą koce, pieluchy, leki i inne przedmioty dla osób potrzebujących. One naprawdę są stowarzyszeniem pomocy” — podsumowała.

Jeden z prostych przykładów natychmiastowej pomocy, która została zapewniona przez Kościół przy użyciu dostępnych środków, miał miejsce w Berlinie na samym początku obecnego kryzysu. Pełnoetatowi młodzi misjonarze Kościoła, służący w tym obszarze, otrzymali zadanie, aby na stacjach kolejowych w całym mieście stać z dużym znakiem informującym o językach, którymi się posługują i pomagać nowo przybyłym z obszaru konfliktu, udzielając wsparcia orientacyjnego i pomagając znaleźć następny możliwy transport, jak też przedstawiając rodzaje dostępnej pomocy.

Ukraine crisis 02
Ukraine crisis 02
Misjonarze Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich zapewniają pomoc i wsparcie orientacyjne dla uchodźców przybywających do Berlina.2022 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Kilka dni później dwie ciężarówki z zaopatrzeniem przygotowanym przez Kościół wyruszyły z Frankfurtu nad Menem i udały się na Węgry i do Rumunii. Przekazane rzeczy to między innymi: tysiąc śpiworów, pięćset łóżeczek dziecięcych (przenośnych) i dziesięć namiotów, które zostaną przekazane uchodźcom przybywającym do tych krajów. Dystrybucja jest koordynowana przez Służby Charytatywne Świętych w Dniach Ostatnich. Przedmioty te będą rozprowadzane za pośrednictwem kilku organizacji pozarządowych, które są już na miejscu, a mianowicie: Order of Malta i Czerwony Krzyż na Węgrzech oraz Jesuit Refugee Service w Rumunii.

Ukraine crisis 03
Ukraine crisis 03
Misjonarze Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich zapewniają pomoc i wsparcie orientacyjne dla uchodźców przybywających pociągiem do Berlina.2022 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Christian Ottiker, który stoi na czele działań Pomocy wzajemnej i samowystarczalności w Europie, wyjaśnił, że „Służby Charytatywne Świętych w Dniach Ostatnich są obecnie aktywnie zaangażowane w działania humanitarne z partnerami i większymi organizacjami pozarządowymi w Ukrainie, Mołdawii, Polsce, na Słowacji, w Rumunii i na Węgrzech, aby asystować w wysiłkach zmierzających do udzielania natychmiastowej pomocy humanitarnej osobom cierpiącym”. Zapewnia, że Kościół z dużym oddaniem niesie pomoc potrzebującym i że Służby Charytatywne Świętych w Dniach Ostatnich są aktywnie angażowane w te działania. „Członkowie na całym świecie są proszeni, aby niezależnie angażować się w akcje organizowane w kościele i społecznościach, które ich zdaniem mogłyby pomóc w podejmowanych wysiłkach”, powiedział na koniec.

W całych Niemczech członkowie Kościoła w kilku palikach (podobnych do diecezji) zorganizowali 1200 miejsc noclegowych gotowych dla osób, które zostały wysiedlone w wyniku zaistniałego konfliktu, niezależnie od tego, czy są one członkami Kościoła, czy nie. Te bezpłatne miejsca noclegowe znajdują się w domach członków Kościoła i pozostaną dostępne na krótki lub długi czas pobytu.

Ukraine crisis 04
Ukraine crisis 04
Zaopatrzenie dla uchodźców jest przygotowywane do załadunku na ciężarówkę, która pojedzie na Węgry i do Rumunii. Służby Charytatywne Świętych w Dniach Ostatnich, humanitarne ramię Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich, dokonują zakupów i przechowują niektóre artykuły oraz koordynują dostawy z innymi organizacjami humanitarnymi, zapewniającymi pomoc w obszarach dotkniętych wojną.2022 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

W Polsce około dwustu członków z pięciu gmin (mniejszych kongregacji) Kościoła wyciągnęło pomocną dłoń, aby zaoferować wzajemną pomoc członkom, osobom spoza Kościoła i bliźnim, oferując 140 miejsc noclegowych dla osób potrzebujących. W samym Krakowie zapewniono osiemdziesiąt sześć z nich. Jedną tych osób, której udzielono noclegu to kobieta, spoza Kościoła, która jest w 8. miesiącu ciąży. Jej mąż, członek Kościoła, pozostał w swojej ojczyźnie.

Uważa się, że Polska jest krajem w Europie, który doświadczy większego napływu uchodźców. David Chandler, Prezydent Polskiej Warszawskiej Misji Kościoła, powiedział: „Być może bardziej niż jakikolwiek inny naród na ziemi, Polacy dokładnie rozumieją tragedię, jaka rozgrywa się na naszych oczach. Ich niezwyciężony duch i niezachwiane oddanie w niesieniu wzajemnej pomocy w czasie konfliktów i prób przygotowały ich do udzielania pomocy ukraińskim braciom i siostrom, którzy szukają schronienia w Polsce. Z nieporównywalną empatią odpowiedzieli na wezwanie, aby nieść emocjonalną, fizyczną i duchową ulgę osobom, które szukają schronienia. Ich wspólnie podejmowane wysiłki wzbudziły głębokie poczucie jedności, które jest zarówno wyczuwalne, jak i inspirujące, gdy podążają za przykładem Zbawiciela, który ‘chodził, czyniąc dobrze […], bo Bóg był z Nim’ (Dzieje Apostolskie 10:38)”.

Wiele kongregacji Kościoła w Austrii, Niemczech i Szwajcarii przygotowuje się do bezpośredniego wspierania kongregacji Kościoła w Polsce, które znajdują się bliżej wschodniej granicy, aby mogły być jak najlepiej przygotowane na oczekiwany wzrost liczby uchodźców przybywających na te obszary.

Peter Huber z okręgu Pratteln (większej kongregacji) z palika Berno w Szwajcarii jest członkiem rady ds. reagowania na sytuacje kryzysowe, która została zorganizowana w Obszarze Europy. Rada ta, składająca się z różnych lokalnych komitetów, pomaga koordynować kościelne działania mające na celu niesienie pomocy w Obszarze Europy. Członkowie Kościoła z różnych krajów dobrowolnie uczestniczą w tych komitetach. Peter Huber jest jednym z tych wolontariuszy. Rozważa pomoc, jakiej mogą udzielić członkowie Kościoła w każdej kongregacji i w każdym miejscu. „Kościół nie musi ani nie może rozwiązać wszystkich spraw, przed którymi stajemy. Jednak nadal istnieje wiele luk, w których lokalni członkowie mogą udzielać szybkiej pomocy. Dlatego kluczowe jest zaangażowanie i koordynacja działań z lokalnymi organizacjami charytatywnymi, udzielanie pomocy bliźnim w prowadzonych zbiórkach przedmiotów i materiałów, które mogą być później wysłane, a następnie musimy też określić inne możliwe obszary, w których można zapewnić pomoc”.

Ukraine crisis 05
Ukraine crisis 05
Członkowie i przywódcy Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich z kilku krajów Obszaru Europy spotykają się poprzez techniczne środki przekazu na codziennym spotkaniu Komitetu ds. reagowania na sytuacje kryzysowe.2022 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

W Pradze, stolicy Czech, zarówno personel, jak i studenci z Cumorah Academy, organizacji non-profit, która została wyznaczona jako kościelne Centrum pomocy społeczeństwu, również postanowili przyjąć pewną liczbę uchodźców i zapewnić im tymczasowe miejsce zamieszkania. Do tej pory wykorzystano około piętnastu miejsc i oczekuje się, że kolejnych dwadzieścia będzie wykorzystanych w ciągu kolejnych czterech dni. Akademia zapewnia również środki finansowe — które pochodzą od sponsorów — na rzecz wielu innych uchodźców, którzy przybyli do tego kraju. Ze względu na to, że wykładowcy to profesjonaliści w swych dziedzinach, poświęcają oni swój czas i wiedzę, aby uchodźcy mogli nawiązać kontakt z innymi międzynarodowymi organizacjami, które mogą zapewnić im długotrwałą pomoc w zaspokojeniu potrzeb. Oferują również wsparcie zdrowia psychicznego, organizując wolontariuszy, mieszkających w USA, którzy planują przylecieć do Europy, aby pomóc podczas tego kryzysu uchodźczego.

Dzięki programowi misjonarskiemu Kościoła wielu byłych misjonarzy, którzy służyli w krajach Europy Wschodniej, ponownie łączy się ze swoimi kolegami z czasów ich pracy misjonarskiej i razem znajdują sposoby, aby przemieszczać uchodźców w Niemczech oraz w innych europejskich krajach. Ze względu na to, że posługują się biegle językami z najbardziej dotkniętych krajów, jest to bardzo pomocna umiejętność określania najpilniejszych potrzeb i sytuacji kryzysowych.

W Ukrainie członkowie prezydium palika w Kijowie wspierają członków Kościoła, którzy mieszkają w granicach palika. Komunikacja pomiędzy przywódcami a członkami jest dobrze zorganizowana. Osoby z prezydium palika przez cały dzień zajmują się dystrybucją potrzebnych materiałów do poszczególnych osób i rodzin. Podobnie jak w wielu innych inicjatywach, współpraca członków Kościoła poza granicami Europy przyczynia się do znaczących pozytywnych zmian. W tym konkretnym przypadku wsparcie dla palika w Kijowie pochodzi bezpośrednio z austriackiego palika Wiedeń. Gromadzenie i organizacja dóbr oraz zaopatrzenia są koordynowane przez członków tego palika, a następnie potrzebne przedmioty są przesyłane do przywódców Kościoła w Kijowie, celem rozprowadzenia ich pośród tamtejszych członków.

W miarę jak sytuacja ewoluuje z godziny na godzinę, członkowie Kościoła w Europie są proszeni o przekazywanie datków i współpracę z organizacjami w ich własnych krajach oraz unikanie, na ile to możliwe, bezpośredniego udawania się do obszarów, które są bliskie trwającego konfliktu. Członkowie Kościoła w Europie zostali również poproszeni o modlitwę i post przez cały dzień w niedzielę, 6 marca 2022 r. Inni członkowie na całym świecie, którzy pragną pomóc, są proszeni o udział w wysiłkach pomocowych za pośrednictwem swoich kongregacji lub przekazywanie datków na Kościelny Fundusz Pomocy Humanitarnej, który będzie wykorzystany na ten i inne kryzysy.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.