Artykuły prasowe

Członkowie Kościoła w Europie angażują się w pomoc uchodźcom w sposób bezpośredni i wirtualny

Narzędzia on-line łączą osoby przesiedlone z zasobami pomocy charytatywnej udzielanej w ramach akcji humanitarnej w całej Europie

Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich kontynuuje projekty humanitarne i pomocowe w czasach wielkiej potrzeby w Europie. Ponadto uruchomiono nowe zasoby on-line, aby koordynować działania i docierać do osób wysiedlonych.

Inicjatywy te obejmują, co następuje:

  • Ponad 100 członków i przyjaciół kongregacji środkowego, wschodniego i zachodniego Madrytu zgłosiło się do pomocy uchodźcom, którzy niedawno przenieśli się do obszaru Madrytu. Zebrano żywność o długim terminie ważności, kurtki, artykuły dla niemowląt i środki czyszczące. Kościelni dostawcy usług stworzyli też etykiety w języku hiszpańskim i ukraińskim, aby opisać dostarczane paczki pomocowe. Przygotowano i dostarczono prawie 400 paczek.

O 45785_Image_01
O-45785_Image_01
Członkowie Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych wDniach Ostatnich zMołdawii przekazują uchodźcom koce na granicy zUkrainą2022 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

  • W Mołdawii członkowie Kościoła odbierają uchodźców na granicy z Ukrainą i pomagają im, zapewniając jedzenie, nocleg i zaspokajając inne potrzeby. Większość uchodźców opuściła swoje domy, porzuciła dobytek, a czasami zostawiła innych członków rodziny, aby szukać schronienia. Nawet małe gesty, takie jak pluszak czy koc, mają dla nich duże znaczenie.

O 45785_Image_02
O-45785_Image_02
Członkowie Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych wDniach Ostatnich zMołdawii dają pluszaki dzieciom-uchodźcom przybywającym do kraju.2022 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

  • W tym samym czasie członkowie Kościoła otworzyli swoje ramiona i domy, aby pomóc przyjaciołom z Kijowa, zapewniając zakwaterowanie 13 osobom dorosłym oraz dzieciom — najmłodsze ma 18 miesięcy.

O 45785_Image_03
O-45785_Image_03
Członkowie Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych wDniach Ostatnich ze Słowacji oferują zakwaterowanie przesiedlonej parze zUkrainy2022 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

  • W Rumunii członkowie Kościoła zbierają żywność i inne artykuły, w tym odzież, pieluchy i żywność dla niemowląt do dystrybucji pośród uchodźców, którzy przekraczają granicę ukraińską. Uchodźcy przekraczają granicę cały dzień — jedni samochodem, a inni piechotą. „Te obrazy rozdzierają serce”, powiedziała przywódczyni ds. służby kobiet w Kościele, Carmen Pârnazu. „Widziałam wiele matek z małymi dziećmi, które zmagały się z zimną pogodą i skrajnym wyczerpaniem”. Miejscowe kobiety zorganizowały również zajęcia grupowe, podczas których członkinie Kościoła wykonały koce dla uchodźców. Ponadto Służby Charytatywne Świętych w Dniach Ostatnich, humanitarne ramię Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich, dostarczyły 100 łóżek i 100 śpiworów do obozowiska dla uchodźców.

O 45785_Image_04
O-45785_Image_04
Członkowie Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych wDniach Ostatnich dostarczają żywność dla niemowląt iinne artykuły dla dzieci matkom-uchodźczyniom przybywającym do Rumunii2022 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

  • Wśród przesiedleńców napływających do Polski są też ukraińscy członkowie Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich. W odpowiedzi polscy członkowie Kościoła otworzyli swoje domy, zrobili miejsce przy stołach i podzielili się zawartością swoich szaf. Stacy Chandler, przywódczyni kobiet Kościoła w Polsce, przewiduje, że „na zawsze zmieni to oblicze Kościoła w Polsce”. Dodaje: „Członkowie–uchodźcy przybyli tutaj, zatrzymali się na odpoczynek i uczestniczyli w naszych niedzielnych nabożeństwach”.

O 45785_Image_05
O-45785_Image_05
Członkowie Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych wDniach Ostatnich zRumunii zgłaszają się na ochotnika, by skroić tkaniny w celu przygotowania koców dla uchodźców2022 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

  • Członkowie Kościoła z całej Europy wysyłają ubrania, koce, jedzenie i wodę w samochodach i minivanach do polskich domów spotkań Kościoła. Ich wspólne wierzenia i religijne doświadczenia kulturowe motywują polskich członków do odczuwania głębokiej odpowiedzialności za ich przesiedlonych braci i siostry.

O 45785_Image_06
O-45785_Image_06
Koce wykonane przez członków Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych wDniach Ostatnich wRumunii. Artykuły te rozprowadzane są wśród uchodźców przybywających na granicę.2022 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

O 45785_Image_07
O-45785_Image_07
Strona zpomocą dla uchodźców na oficjalnych stronach internetowych Kościoła Jezusa Chrystusa Świętych wDniach Ostatnich2022 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

  • Uruchomiono również nową stronę na Facebooku, aby dotrzeć do ludzi w mediach społecznościowych. Wolontariusze o różnych umiejętnościach językowych pomagają osobom, które poszukują pomocy lub informacji. Jedną z tych wolontariuszek jest nauczycielka języka angielskiego z Ukrainy, która właśnie przybyła do Niemiec ze swoim dzieckiem i teściową.

Członkowie Kościoła w Europie i na całym świecie, którzy pragną pomóc, są proszeni o przekazywanie datków w swoich kongregacjach na kościelny fundusz pomocy humanitarnej lub ofiary postnej albo o współpracę z istniejącymi organizacjami pomocowymi. Członkowie Kościoła czują natchnienie, by naśladować Jezusa Chrystusa, troszcząc się o biednych i potrzebujących.

Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń:W materiałach o Kościele Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich przy pierwszej wzmiance prosimy użyć pełnej nazwy Kościoła. Aby uzyskać więcej informacji na temat używania nazwy Kościoła, prosimy odwiedzić dostępny on-line Wskazówki dotyczące używania ogólnych określeń.